THÔNG TIN | Thông báo
Thông báo 17.7 -24.7.2022
Cộng Đồng khai giảng Lớp Giáo Lý Dự Bị Hôn Nhân, Khóa 2/2022, và Lớp Giáo Lý Tân Tòng với các chi tiết sau đây: 1. Lớp Giáo Lý dự bị Hôn Nhân bắt đầu lúc 1 g chiều Chúa Nhật ngày 3/ 7/ 2022 tới ngày 14/ 8/2022 tại Văn Phòng Mục Vụ, số 92 The River Road, Revesby. Mỗi Chúa Nhật, giờ học sẽ kéo dài từ 1 giờ chiều tới 4 giờ chiều. Xin ghi danh nơi Văn Phòng Mục Vụ ĐT 02-9773 0933 trong giờ làm việc và Ông Phêrô Nguyễn Văn Tiến ĐT 0468 651 894 ngoài giờ làm việc.

 1. Lớp Giáo Lý Dự Bị Hôn Nhân và Lớp Giáo Lý Tân Tòng 2022.
Cộng Đồng khai giảng Lớp Giáo Lý Dự Bị Hôn Nhân, Khóa 2/2022, và Lớp Giáo Lý Tân Tòng với các chi tiết sau đây;

1. Lớp Giáo Lý dự bị Hôn Nhân bắt đầu lúc 1 g chiều Chúa Nhật ngày 3/ 7/ 2022 tới ngày 14/ 8/2022 tại Văn Phòng Mục Vụ, số 92 The River Road, Revesby. Mỗi Chúa Nhật, giờ học sẽ kéo dài từ 1 giờ chiều tới 4 giờ chiều. Xin ghi danh nơi Văn Phòng Mục Vụ ĐT 02-9773 0933 trong giờ làm việc và Ông Phêrô Nguyễn Văn Tiến ĐT 0468 651 894 ngoài giờ làm việc.

2. Lớp Giáo Lý Tân Tòng bắt đầu từ 3/7/2022. Xin ghi danh tại các địa điểm:

  1. Cabramatta: Nguyễn Thị Thoa. Tel. 0450 005 652.
  2. Mt Pritchard: Nguyễn Văn Hóa. Tel. 0406 017 969.
  3. Revesby: Hoàng Văn Long. Tel. 0406 040 990.
  4. Marrickville: Trần Văn Hạnh. Tel. 0423 553 081

3. Thông Báo Chúa Nhật ngày 24/7/2022:

*GĐ Revesby sẽ mừng Bổn Mạng và kỷ niệm 20 năm thành lập, bắt đầu lúc 11g sáng
*GĐ Plumpton sẽ mừng Bổn Mạng, bắt đầu lúc 12g trưa.

4. Tiền Quyên: Đợt I: $5,822.20

1. Lịch Trong Tuần:

17.07 Chúa Nhật tuần 16 thường niên –năm C
18.07 Thứ Hai tuần 16 thường niên;
19.07 Thứ Ba tuần 16 thường niên;
20.07 Thứ Tư tuần 16 thường niên;
21.07 Thứ Năm
22.07 Thứ Sáu: Lễ Thánh Madalena, Lễ kính
23.07 Thứ Bảy tuần 16 thường niên;
24.07 Chúa Nhật tuần 17 thường niên – năm C