THÔNG TIN | Thông báo
Thông báo Thánh Lễ Hành Hương 13 tháng 10

Thánh Lễ Hành Hương Kính Đức Mẹ - Thứ Tư, 13/10/2021 lúc 6.00pm (Giờ Sydney, Úc Châu)

Youtube: 

https://youtu.be/Wu6jPsrJxXw

 

Facebook: 

https://www.facebook.com/VCC.Sydney

BTU& BTV