THÔNG TIN | Thông báo
Tĩnh Tâm Mùa Chay 2018
Tĩnh Tâm Mùa Chay – Chủ đề “Hành Trình Trở Về” do cha Peter Hoàng Kim Huy hướng dẫn. Thứ Ba (6.3.18) 6.45pm tại Mt Pritchard. Thứ Tư (7.3.18) 6,45pm tại Lakemba. Thứ Năm (8.3.18) 6.45pm tại Revesby. Xin anh chị em TÍCH CỰC THAM DỰ MÙA TĨNH TÂM MÙA CHAY ĐỂ CHUẨN BỊ TÂM HỒN ĐÓN MỪNG MẦU NHIỆM PHỤC SINH VÀ THĂNG TIẾN TRONG ĐỜI SỐNG ĐẠO. BTU VÀ HĐMV