THÔNG TIN | Tin Cộng Đồng
Lễ Tạ Ơn và Tuyên Thệ Bàn Giao của Tân HĐMV
Thánh lễ Tạ Ơn và Tuyên Thệ HĐMV - CĐCGVN - TGP Sydney & ra mắt Tân HĐMV nhiệm kỳ 2022-2025 ngày 2/7/2022 lúc 9 giờ sáng tại Nhà Thờ St. Luke, Revesby được tóm tắt như sau:
 • Cha Paul Văn Chi thay mặt Ban Tuyên Uý nói về ý nghĩa thánh lễ hôm nay. Tạ ơn Chúa đã cho bầu cử tân Hội Đồng Mục Vđược thành công tốt đẹp.
 • Thánh lễ đồng tế do 2 cha tuyên úy cha Remy Bùi Sơn Lâm Tuyên Úy Trưởng và cha Paul Văn Chi. Cha Phanxicô Xavie Nguyễn Văn Tuyết vắng mặt vì đang nghỉ dưỡng, cha Phêrô Trần Văn Trợ cũng vắng mặt vì mục vụ cần thiết khác.
 • Với sự tham dự của Sơ Chanel Đinh Hoài và Sơ Miriam Vũ Lành Hải
 • Thành phần tham dự gồm có các thành viên BMV các Giáo đoàn, thành viên các Ban Ngành, Phong Trào, Đoàn Thể và một số giáo dân tham dự
 • Sau bài giảng của cha Remy Bùi Sơn Lâm là phần tuyên thệ của đại diện Tân HĐMV
 • Cha Paul Văn Chi giới thiệu từng người trong Tân BTV và các quý trưởng của các Ban Ngành, Phong Trào, Đoàn Thể lên qùi trước Bàn Thờ
 • Anh Nguyễn Ngọc Khiêm Tân Chủ Tịch đại diện HĐMV dâng lời nguyện Tuyên Thệ và sau đó tất cả mọi người cùng đọc kinh HĐMV
 • Sau lời nguyện hiệp lễ anh cựu Chủ Tịch Trần Anh Vũ có đôi lời tâm tình và trao ấn ký cho anh Anh Nguyễn Ngọc Khiêm Tân Chủ Tịch
 • Anh Nguyễn Ngọc Khiêm Tân Chủ Tịch cám ơn và trao quà lưu niệm cho Anh Trần Anh Vũ cựu Chủ Tịch
 • Cha chủ tế ban phép lành kết thúc Thánh lễ
 • Anh Chị Em chụp hình lưu niệm
 • Sau Thánh lễ tất cả mọi người ở lại dự tiệc mừng tại hội trường của Giáo Xứ