THÔNG TIN | Tin Cộng Đồng
Bổn Mạng Nhóm Lòng Chúa Thương Xót Giáo Đoàn Cabramatta.
Sau khi hơn 3 tháng bị Lockdown vì đại dịch cúm Tàu, hôm nay Chúa Nhật 24/10/2021 tiểu bang New South Wales được tạm thời nới lỏng Lockdown và đặc biệt các nhà thờ được mở cửa trở lại, nhưng cũng phải giới hạn số người tham dự và vẫn phải đeo Mask (khẩu trang)

Cũng nhân dịp này Nhóm Lòng Chúa Thương Xót thuộc Giáo Đoàn Thánh Mẫu La Vang Cabramatta – Sydney hân hoan mừng kính Lễ Thánh Giáo Hoàng Gioan Phaolô II là Bổn Mạng của Nhóm tại Trung Tâm Hành Hương Thánh Mẫu Bringelly Sydney đồng thời cũng trực tuyến Online.
 

Trong Thánh Lễ, Cha FX. Nguyễn Văn Tuyết Tuyên úy Đặc trách Lòng Chúa Thương Xót Cộng Đồng Công Giáo Việt Nam Tổng Giáo Phận Sydney đã thuyết giảng nói về con mắt thể lý và con mắt tâm linh mà trong bài Phúc âm hôm nay nói về Chúa Giêsu chữa lành sáng mắt cho người mù. Ông ta mù về thể lý chứ không có mù về tâm linh, vì ông ta đã nhận biết Chúa Giêsu, Người có quyền năng trên tất cả, cũng như Thánh nữ Fautisna và Thánh Giáo Hoàng Gioan Phaolô II nhìn thấy mọi người xa rời Thiên Chúa nên đã kêu gọi hãy đến với Lòng Chúa Thương Xót để được ơn cứu độ.
 

Sau khi kết thúc Thánh lễ, Cha Nguyễn Văn Tuyết cũng thông báo không có Thánh Lễ Các Linh Hồn ngày thứ Ba 2/11/2021. Chỉ có Thánh lễ tại các Giáo đoàn đã đăng trong tờ Niềm Tin.
 

Diệp Hải Dung