THÔNG TIN | Tin Cộng Đồng
Bổn Mạng Nhóm Lòng Chúa Thương Xót, Giáo đoàn Miller - Sydney
Hình Ảnh Sinh Hoạt : Sáng Chúa Nhật 16/06/2024 Lễ mừng kính Thánh Tâm Chúa, Bổn Mạng Nhóm Lòng Chúa Thương Xót Giáo Đoàn Miller, do Cha Linh hướng Phong Trào Lòng Chúa Thương Xót TGP Sydney FX. Nguyễn Văn Tuyết Chủ tế.