THÔNG TIN | Tin Cộng Đồng
Bổn Mạng Phong Trào Cursillo Sydney
Hình ảnh sinh hoạt : Phong Trào Cursillo TGP Sydney mừng kính lễ Bổn Mạng Thánh Phaolô Tông Đồ trên tàu All Accasion Cruises tối thứ Sáu 29/06/2018 với hơn 500 người tham dự. Diệp Hải Dung