THÔNG TIN | Tin Cộng Đồng
Bổn Mạng Phong Trào Cursillo TGP Sydney
Sinh hoạt hình ảnh : Phong Trào Cursillo Ngành Việt Nam TGP Sydney mừng kính Lễ Thánh Phao Lô Tông Đồ Bổn Mạng của Phong Trào tại hội trường nhà St Luke Revsesby Sydney tối thứ Sáu 21/06/2019. (Diệp Hải Dung)