THÔNG TIN | Tin Cộng Đồng
CĐCGVN Sydney Tĩnh Tâm Mùa Chay 2019
Hình ảnh sinh hoạt : Đức Giám Mục Giuse Nguyễn Năng, Giám Mục Chính Tòa Phát Diệm giảng Tĩnh Tâm Mùa Chay tại Giáo Đoàn Lakemba – Sydney ngày Thứ Ba 26/03/2019 với chủ đề : Nên Thánh Theo Tông Huấn Về Lời Mời Gọi Nên Thánh Của Đức Thánh Cha Phanxicô.

Diệp Hải Dung