THÔNG TIN | Tin Cộng Đồng
CĐCGVN/TGP Sydney - 21/05/2023 - Rửa Tội Dự Tòng tại Giáo đoàn Anrê Phú Yên - Revesby.
Sau thời gian chuyên cần học hỏi Giáo lý để nhận biết Chúa và nhất là đã có cố gắng thực hành sống đạo, hôm nay vào lúc 1:00pm Chúa Nhật 21/05/2023, 12 anh chị em Dự tòng đã được diễm phúc lãnh nhận ba Bí tích Khai tâm: Rửa tội, Thêm sức và Thánh thể để trở nên chi thể của Chúa Kitô và là con cái của Hội thánh, tại Nhà Thờ St. Luke, Revesby NSW 2212.

Trước khi khai mạc Thánh lễ và Nghi thức Rửa tội, Cha Paul Văn Chi Tuyên úy Đặc trách Ban Truyền Giáo TGP Sydney đã chúc mừng các Dự tòng vì đã được lãnh nhận hồng ân trong ngày Lễ Chúa Lên Trời và đặc biệt là vẫn còn trong tháng Mân côi, tháng kính Đức Mẹ, nên cha mời gọi các Dự tòng hãy luôn chạy đến cùng Mẹ để được Mẹ nâng đỡ chở che. Cha và mọi giáo dân tham dự cũng rất vui vì các anh chị em Dự tòng cũng trả lời được những câu hỏi về Giáo lý căn bản.

Trong Bài giảng Lễ Thăng thiên cha Chủ tế nhắn nhủ các Dự tòng biết sống theo lời Chúa dạy trước khi về Trời là luôn cố gắng loan báo Tin mừng trong mỗi điều kiện sống của mình và hãy vững tâm phó thác vì Chúa đã nhắn nhủ: “Thầy vẫn ở với chúng con mọi ngày cho đến tận thế”. Việc các anh chị em được trở nên con cái của Chúa trong ngày Lễ Chúa Lên Trời cũng thật ý nghĩa vì cùng đích của cuộc sống Lữ Hành đó là Quê Trời.
 
Khởi đầu nghi thức Rửa tội, ông Hoàng Văn Long thay mặt Ban Truyền giáo đọc danh sách và giới thiệu các dự tòng với cha chủ tế, với nhận xét họ đều có lòng ao ước và xứng đáng được lãnh nhận Bí tích Rửa tội. Sau khi cùng cộng đoàn tuyên xưng Đức tin, các anh chị em được xức dầu Dự tòng và lãnh nhận Bí tích Rửa tội cùng với khăn trắng và nến sáng. Nghi thức Thêm sức thật cảm động khi cả cộng đoàn cùng giơ tay hiệp cùng cha Chủ tế cầu xin Ơn Chúa Thánh Thần xuống trên 11 dự tòng là người lớn.
 
Niềm vui tiếp nối niềm vui, Anh chị em Tân tòng lần đầu tiên được Rước Mình Thánh Chúa trong Thánh lễ đầu tiên, rồi còn được nhận quà của cha và Ban Truyền giáo. Trong những tấm hình chụp kỷ niệm, ai cũng tươi cười với Giấy Chứng nhận Rửa tội trên tay.
 
Xin chúc mừng các Tân tòng và xin Chúa luôn đồng hành cùng các anh chị.
 
Tom. Văn Hóa ghi nhanh.