THÔNG TIN | Tin Cộng Đồng
CỘNG ĐỒNG CÔNG GIÁO VIỆT NAM SYDNEY GIÚP THẢM HỌA CHÁY RỪNG 65,000 DOLLARS.
Thứ 2 ngày 24 Tháng 2 năm 2020, Ban Tuyên Úy và Ban Thường Vụ đã trao tận tay cho Cha Gerald Gleeson, Linh Mục Tổng Đại Diện và Chưởng Ấn của Tổng Giáo Phận Sydney chi phiếu 65,000.00 dollars, để giúp đỡ cho nạn nhân của thảm họa cháy rừng đau thương vừa qua.

VIETNAMESE CATHOLIC COMMUNITY SYDNEY 

DONATED 65,000 DOLLARS FOR BUSH FIRE.

Australia’s bushfire crisis is affecting an unprecedented number of people, striking at the hearts of those witnessing it, both at home and abroad. The RFS, NSW Fire and Rescue and all emergency service workers have pushed on and risk their own life to save the homes and lives of others. To us they are our heroes as Gospel of St John 15:13 quoted “Greater love has no one than this, that someone lay down his life for his friend.” RFS and Rescue and all Volunteers have demonstrated a shining life example for all of us to follow.

The Vietnamese Catholic Community in Archdiocese of Sydney together with thousands of Charitie Organisations and donors across Australia, especially together with the Archdiocese of Sydney, the Vietnamese Catholic Community has united and play our part not only as a member of the Catholic Archdiocese of Sydney, but as an Australian Citizen has raised $65,000 over the Christmas and January period to help out for the Bush Fire Appeal. Last Monday the 24th of February the Vietnamese Chaplaincy Team and Vietnamese Executives Team has handed over to Father Gerald Gleeson, Vicar General for the Archdiocese of Sydney a cheque to the amount of $65,000 to help out the Bush Fire Appeal. We continue to pray for our beautiful country and our people save from all natural disaster. God bless all our RFS, NSW Fire and Rescue and all Emergency Workers.

 

CỘNG ĐỒNG CÔNG GIÁO VIỆT NAM SYDNEY 

GIÚP THẢM HỌA CHÁY RỪNG 65,000 DOLLARS.

 

Thảm họa cháy rừng đã tạo nên đau thương cho khá nhiều nạn nhân và làm cho trái tim nhiều người từ trong nước Úc Đại Lợi cũng như hải ngoại đã rất xúc động khi chứng kiến thảm họa này. Tổ chức RFS, Cơ quan Cứu Hỏa và Cứu Nạn cùng rất nhiều  nhân viên phục vụ đã liều thân để giúp đỡ và cứu thoát nhiều mái nhà và mạng sống của nhiều nạn nhân. Đối với chúng tôi, những nhân viên phục vụ này là những anh hùng như Chúa Giêsu nói trong Phúc Âm Thánh Gioan 15:13: “ Không có tình yêu nào lớn hơn tình yêu của người dám hy sinh mạng sống vì bạn hữu mình.” Tổ chức RFS, Cơ quan Cứu Hỏa và Cứu Nạn cùng tất cả các thiện nguyện viên đã nói lên gương sáng tuyệt vời cho chúng ta noi theo.

 

Cộng Đồng Công Giáo Việt Nam Tổng Giáo Phận Sydney cùng với hàng ngàn cơ quan từ thiện bác ái khắp nơi trên đất nước Úc Đại Lợi, đặc biệt cùng với Tổng Giáo Phận Sydney, Cộng Đồng Công Giáo Việt Nam vừa là thành viên của Tổng Giáo Phận, nhưng đồng thời cũng là công dân Úc Đại Lợi, đã đóng góp chia sẻ 65,000.00 dollars quyên góp được trong dịp Đại Lễ Giáng Sinh và trong Tháng Giêng. Thứ 2 ngày 24 Tháng 2 năm 2020, Ban Tuyên Úy và Ban Thường Vụ đã trao tận tay cho Cha Gerald Gleeson, Linh Mục Tổng Đại Diện và Chưởng Ấn của Tổng Giáo Phận Sydney chi phiếu 65,000.00 dollars, để giúp đỡ cho nạn nhân của thảm họa cháy rừng đau thương vừa qua. Chúng tôi tiếp tục cầu nguyện cho đất nước và dân tộc Úc Đại Lợi chúng ta được thoát khỏi những thảm họa tai ương. Xin Thiên Chúa chúc lành cho các thành viên của cơ quan RFS, cơ quan Cứu Hỏa và Cứu Nạn cùng toàn thể những nhân viên phục vụ.

 

By Paul Văn Chi và Andrew Trn.