THÔNG TIN | Tin Cộng Đồng
Chặng Đàng Thánh Giá Thứ Sáu Tuần Thánh tại Trung Tâm Tĩnh Huấn, Bringelly, Sydney, Australia

Chặng Đàng Thánh Giá Thứ Sáu là một phần trong nghi thức tôn vinh sự chết của Chúa Giêsu Kitô trong giáo hội Công Giáo. Cùng với truyền thống này, hàng năm vào Thứ Sáu Tuần Thánh, Cộng Đồng Công Giáo, TGP Sydney cũng tổ chức cho giáo dân trong Cộng Đồng đi Chặng Đàng Thánh Giá tại Trung Tâm Tĩnh Huấn Thánh Giuse, Bringelly với khoảng trên 200 Giáo Dân tham dự bao gồm các đại diện hội đoàn đoàn thể trong Cộng Đồng.

Được Giáo Hội cho phép, những ai tham dự Chặng Đàng Thánh Giá một cách trọng thể và tham dự Thánh Lễ Vọng Phục Sinh sẽ nhận được ơn toàn xá.

Sau khi đi hết 14 Chặng Đàng Thánh Giá chung quanh Trung Tâm Hành Hương, Đàng Thánh Giá được kết thúc tại tượng đài Đức Mẹ với phép lành của cha Chủ Sự.

Khanh Lai tường trình.