THÔNG TIN | Tin Cộng Đồng
Đại Hội Đồng Mục Vụ TGP Sydney
Sáng thứ Bảy 29/08/2020 các anh chị em trong Hội Đồng Mục Vụ TGP Sydney đã đến Trung Tâm Tĩnh Huấn Thánh Giuse Bringelly Sydney tham dự Đại Hội Đồng Mục Vụ thường niên…vì đại dịch Coronavirus cúm Tàu và sự an toàn nên số anh chị em tham dự rất hạn chế.

Khai mạc Đại Hội Đồng Mục Vụ. Anh Trần Anh Vũ Chủ tịch Cộng Đồng Công Giáo Việt Nam Tổng Giáo Phận Sydney ngỏ lời chào thăm qúy Cha Tuyên úy, Sơ và qúy anh chị em trong Hội Đồng Mục Vụ TGP Sydney đã đến tham dự buổi Đại Hội Đồng Mục Vụ hôm nay và đồng thời anh báo cáo những sinh hoạt của Cộng Đồng vừa qua bị gián đoạn và giới hạn vì đại dịch và anh báo cáo những dự án đã được tiến hành xây dựng Khu an vị tro cốt – Vườn Tưởng Niệm Chúa Hằng Sống do Đức Giám Mục Vincent Nguyễn Văn Long Giáo phận Parramatta Chủ tế dâng Thánh lễ và làm phép đặt viên Đá đầu tiên vừa qua ngày Chúa Nhật 15/08/2020 sau đó anh cũng nêu lên dự án xây Nhà Nguyện Đức Mẹ La Vang tại Trung tâm và ông Nguyễn Văn Thanh Cựu Chủ tịch CĐCGVN TGP Sydney trình bày về dự án này để mọi người cùng tham khảo và góp ý…

Kế tiếp là phần chia sẻ và phát biểu đóng góp ý kiến của các thành viên Hội Đồng Mục Vụ. Mọi thắc mắc và những câu hỏi nêu ra đã được Ban Tuyên Úy và Ban Thường Vụ giải đáp thỏa đáng. 

Sau cùng Cha Tuyên uý Trưởng Bùi Sơn Lâm cũng ngỏ lời cám ơn đến quý Cha, Sơ và mọi người đã đến tham dự Đại Hội Đồng Mục Vụ và kết thúc với ơn phép lành. 
 

Diệp Hải Dung