THÔNG TIN | Tin Cộng Đồng
Đại lễ Vọng Giáng Sinh 24.12.2022
Tập hình ảnh Đại lễ Vọng Giáng Sinh 24.12.2022 tại sân trường Mt. St Joseph Catholic College Milperra.