THÔNG TIN | Tin Cộng Đồng
Giáo Đoàn Thánh Mẫu La Vang Cabramatta Sydney Mừng Kính Bổn Mạng
Chiều Chúa Nhật 20/08/2023 vào lúc 2 giờ chiều các Hội Đoàn Đoàn Thể, quý Quan Khách và các Giáo Đoàn bạn đã đến nhà thờ Sacred Heart Cabramatta mừng kính Lễ Bổn Mạng Giáo Đoàn Thánh Mẫu La Vang Cabramatta - Sydney.
Sau 3 hồi chiêng trống truyền thống Việt Nam, ban Tây Nhạc Cecilia thổi bài Kính Mừng Nữ VÆ°Æ¡ng. Cha Remy Bùi SÆ¡n Lâm Tuyên uý Trưởng Cá»™ng Đồng Công Giáo Việt Nam TGP Sydney ngỏ lời chào mừng mọi người Ä‘ã đến Giáo Ä‘oàn tham dá»± Lá»… Bổn Mạng đồng thời xông hÆ°Æ¡ng kiệu Thánh tượng Đức Mẹ La Vang đặt bên Ä‘ài Đức Mẹ trong khuôn viên nhà thờ và bắt đầu kiệu Thánh tượng Mẹ La Vang rÆ°á»›c vào nhà thờ. Cuá»™c kiệu rất trang nghiêm và long trọng, mọi người cùng dâng lên Mẹ chuá»—i Mân Côi Mùa Vui nguyện cầu xin Mẹ chúc lành cho Gia Đình, cho Giáo Đoàn và cho Cá»™ng Đồng.
 
Khi kiệu Thánh tượng Đức Mẹ vào trong nhà thờ và an vị trên cung thánh. Cha Tuyên úy Trưởng Remy Bùi SÆ¡n Lâm Đặc trách Giáo Đoàn Thánh Mẫu La Vang Cabramatta Sydney ngỏ lời chào tất cả mọi người và chúc mừng bổn Mạng của Giáo Ä‘oàn và sau Ä‘ó Cha và Cha Roberto Phó xứ cùng hiệp dâng Thánh lá»….
 
Đặc biệt trong Thánh lá»… các em Thiếu Nhi Thánh Thể của Xứ Ä‘oàn Thánh Mẫu La Vang vá»›i nghi thức trang trọng cung nghinh Lời Chúa, rÆ°á»›c từ cuối Thánh đường và tất cả mọi người cùng hÆ°á»›ng về sách Phúc Âm để Ä‘ón nhận Lời Chúa là Lời Hằng Sống.
 
Trong bài giảng Cha Tuyên úy Trưởng Bủi SÆ¡n Lâm nói về bài Phúc Âm hôm nay, người Ä‘àn bà ngoại giáo đến xin Chúa Giêsu chữa lành bệnh qủy ám con gái của bà…nhờ đức tin vững mạnh của bà Ä‘ã được Chúa Giêsu dÅ© lòng thÆ°Æ¡ng xót chữa lành cho con của bà. Hôm nay mừng kính Đức Mẹ La vang bổn mạng của Giáo Ä‘oàn, chúng ta đến vá»›i Đức Mẹ, Mẹ chính là cánh tay nối dài của lòng thÆ°Æ¡ng xót Chúa cho những người Ä‘au khổ mất mát và bÆ¡ vÆ¡ Ä‘ó. Đức Mẹ sẽ bầu cá»­ cho chúng ta được đến vá»›i Chúa, gần gÅ©i Chúa nhiều hÆ¡n, xin Đức Mẹ giúp chúng ta má»—i ngày giống nhÆ° Chúa…
 
TrÆ°á»›c khi kết thúc Thánh lá»…, ông Mai PhÆ°á»›c Thành Phó Chủ tịch CĐCGVN TGP Sydney thay mặt Cá»™ng Đồng cÅ©ng ngỏ lời chúc mừng Lá»… Quan Thầy của Giáo Đoàn, Ca Đoàn và Xứ Đoàn Thiếu Nhi Thánh Thể. Anh cám Æ¡n Giáo Ä‘oàn cÅ©ng Ä‘ã giúp cho Cá»™ng đồng những sinh hoạt trong nhiều năm qua được tiến triển.  
 
Sau Ä‘ó ông Phêrô Trần Văn Minh Phó Ban Mục Vụ Giáo Đoàn lên ngỏ lời cám Æ¡n quý Cha, quý SÆ¡, quý Quan Khách và tất cả mọi người Ä‘ã đến tham dá»± Lá»… Bổn Mạng của Giáo Đoàn và cÅ©ng xin cám Æ¡n Ca Ä‘oàn Thánh Mẫu La Vang, quý anh em trong Ban Mục Vụ Giáo Đoàn và quý ân Ä‘ã Ä‘óng góp trợ giúp công và của để Giáo Ä‘oàn mừng kính Bổn Mạng hôm nay được mọi sá»± tốt đẹp.  
 
Thánh lá»… kết thúc mọi người cùng ở lại tham dá»± tiệc liên hoan trong há»™i trường và thưởng lãm văn nghệ do Ca Ä‘oàn và Xứ Ä‘oàn Thiếu Nhi Thánh Thể phụ trách vá»›i những tiết mục vui tÆ°Æ¡i. Đặc biệt Cha Phó xứ Roberto hát tiếng Việt nhạc phẩm Xin Vâng cùng vá»›i Ca Ä‘oàn và Xứ Ä‘oàn Thiếu Nhi Thánh Thể.

Diệp Hải Dung