THÔNG TIN | Tin Cộng Đồng
Giáo Đoàn Thánh Tử Đạo Giuse Lê Đăng Thị Fairfield – Sydney Mừng Bổn Mạng
Chiều thứ Bảy 26/10/2019 các Hội Đoàn và các Giáo Đoàn bạn đã đến nhà thờ St. Therese Fairfield Heights tham dự Thánh lễ mừng kính Thánh Tử Đạo Giuse Lê Đăng Thị, Quan Thầy của Giáo Đoàn

.Kiệu tượng Thánh Tử Đạo Lê Đăng Thị đặt trong khuôn viên nhà thờ, Cha Tuyên Trưởng Bùi Sơn Lâm xông hương kiệu tượng Thánh Lê Đăng Thị và sau đó cung nghinh kiệu Thánh Lê Đăng Thị,  dẫn đầu là Cờ Úc Việt và Cờ Hội Thánh, kế tiếp là các Hội Đoàn Đoàn Thể, Quan Khách và Giáo Dân, cuộc kiệu rất trang nghiêm và sốt sắng.
 

Khi kiệu Thánh Lê Đăng Thị rước vào trong nhà thờ an vị trên cung thánh, Cha Jarek Zan Chính xứ Fairfield vì bận việc Giáo xứ nên Cha ngỏ lời chúc mừng Bổn Mạng Giáo Đoàn và Cha  cũng cám ơn Giáo Đoàn đã đóng góp giúp ích cho Giáo Xứ  kế tiếp đại diện Ban Mục Vụ Giáo Đoàn đọc sơ lược về tiểu sử của Thánh Giuse Lê Đăng Thị. Ngài luôn phó thác và đặt hết niềm tin vào Chúa cho dù là cái chết Ngài cũng không sợ, vì Ngài xác tín là sẽ có Chúa ở vớí Ngài, sau đó Cha FX. Nguyễn Văn Tuyết Đặc trách Giáo đoàn Thánh Tử Đạo Lê Đăng Thị Fairfield ngỏ lời chúc mừng Bổn Mạng Giáo Đoàn đồng thời giới thiệu qúy Cha Tuyên úy Trưởng Bùi Sơn Lâm, Cha Nguyễn Thái Hoạch, Cha Đặng Đình Nên, Cha Trần Bạch Hổ, Cha Nguyễn Hoàng Việt và Cha Phan Quốc Trực cùng hiện diện trong Thánh lễ.
 

Trong bài giảng Cha FX. Nguyễn Văn Tuyết nóí hôm nay chúng ta mừng bổn mạng Thánh Giuse Lê Đăng Thị, cuộc đời của Thánh nhân được phản chiếu với những cảm nghiệm về Chúa, xác tín về tình thương của Chúa, sự toàn năng và toàn tri của Thiên Chúa. Ngài hiểu Ngài là ai và ai là Chúa Giêsu. Mừng lễ Thánh bổn mạng cũng là một lần cho Giáo đoàn chúng ta luôn biết đặt niềm xác tín vào Chúa, sống mật thiết với Chúa để có cảm nghiệm  Thiên Chúa tình yêu….
 

Trước khi kết thúc Thánh lễ, Cha Tuyên úy Bùi Sơn Lâm ngỏ lời chúc mừng Bổn Mạng Giáo Đoàn và anh Nguyễn Ngọc Khiêm Phó Chủ tịch Cộng Đồng Công Giáo Việt Nam Sydney thay mặt cho Ban Thường Vụ và Hội Đồng Mục Vụ cũng ngỏ lời chúc mừng Quan Thầy của Giáo Thánh Tử Đạo Lê Thị Fairfield.
 

Sau cùng ông Trần Thái Toản Trưởng Ban Mục Vụ Giáo Đoàn Fairfield ngỏ lời cám ơn quý Cha, quý Sơ, quý Quan Khách và mọi người đã đến tham dự Thánh lễ mừng kính Quan Thầy của Giáo Đoàn Fairfield. Đặc biệt cám ơn Cha Phêrô Đặng Đình Nên Cựu Tuyên úy Đặc trách Giáo đoàn,  quý ân nhân đã đóng góp công của để giúp cho Giáo Đoàn tổ chức Lễ Bổn Mạng được tốt đẹp và cũng cám ơn Ca đoàn Fairfield đã tích cực đóng góp giúp cho Giáo đoàn được thêm phần sốt sắng trong những Thánh lễ hàng tuần.
 

Thánh lễ kết thúc mọi người ở lại tham dự tiệc liên hoan mừng Bổn Mạng Giáo Đoàn Fairfield Thánh Tử Đạo Giuse Lê Đăng Thị.
 

Diệp Hải Dung