THÔNG TIN | Tin Cộng Đồng
Giáo Đoàn Thánh Tử Đạo Giuse Lê Đăng Thị Fairfield Mừng Bổn Mạng
Chiều thứ Bảy 28/10/2017 các Hội Đoàn và các Giáo Đoàn bạn đã đến nhà thờ St. Therese Fairfield Heights tham dự Thánh lễ mừng kính Thánh Tử Đạo Giuse Lê Đăng Thị, Quan Thầy của Giáo Đoàn. Kiệu tượng Thánh Tử Đạo Lê Đăng Thị đặt trong khuôn viên nhà thờ, Cha Phêrô Đặng Đình Nên Đặc trách Giáo Đoàn Fairfield xông hương kiệu tượng Thánh Lê Đăng Thị và sau đó cung nghinh kiệu Thánh Lê Đăng Thị, dẫn đầu là Cờ Úc Việt và Cờ Hội Thánh, kế tiếp là các Hội Đoàn Đoàn Thể, Quan Khách và Giáo Dân, cuộc kiệu rất trang nghiêm và sốt sắng.

Khi kiệu Thánh Lê Đăng Thị rước vào trong nhà thờ an vị trên cung thánh, đại diện Ban Mục Vụ Giáo Đoàn đọc sơ lược về tiểu sử của Thánh Giuse Lê Đăng Thị. Ngài luôn phó thác và đặt hết niềm tin vào Chúa cho dù là cái chết Ngài cũng không sợ, vì Ngài xác tín là sẽ có Chúa ở vớí Ngài, sau đó Cha Đặng Đình Nên ngỏ lời chúc mừng Bổn Mạng Giáo Đoàn đồng thời giới thiệu qúy Cha Tuyên úy Trưởng Bùi Sơn Lâm, Nguyễn Văn Tuyết và Cha Nguyễn Thái Hoạch cùng hiệp diện trong Thánh lễ. Đặc biệt Cha Chính xứ Fairfield cũng đến và ngỏ lời chúc mừng Bổn Mạng Giáo Đoàn.
 

Trong bài giảng Cha Đặng Đình Nên nó hôm nay Giáo Đoàn chúng ta dâng Lễ tôn Thánh Tử Đạo Giuse Lê Đăng Thị, vậy Thánh Tử Đạo là ai ? Cứ theo như những gì chúng ta vừa nghe qua tiểu sử của Ngài thì Các Thánh Tử Đạo là những người dám gắn bó với Chúa Giêsu một cách hết sức là sâu thẳm, mật thiết đến nỗ không có gì có thể tách các Ngài ra khỏi tình yêu của Chúa Giêsu…
 

Trước khi kết thúc Thánh lễ, Cha Tuyên úy Bùi Sơn Lâm ngỏ lời chúc mừng Bổn Mạng Giáo Đoàn và anh Nguyễn Ngọc Khiêm Phó Chủ tịch Cộng Đồng Công Giáo Việt Nam Sydney thay mặt cho Ban Thường Vụ và Hội Đồng Mục Vụ cũng ngỏ lời chúc mừng Quan Thầy của Giáo Thánh Tử Đạo Lê Thị Fairfiled.
Sau cùng ông Trần Thái Toản Trưởng Ban Mục Vụ Giáo Đoàn Fairfield ngỏ lời cám ơn quý Cha, quý Sơ, quý Quan Khách và mọi người đã đến tham dự Thánh lễ mừng kính Quan Thầy của Giáo Đoàn Fairfield. Đặc biệt cám ơn quý ân nhân đã đóng góp công của để giúp cho Giáo Đoàn tổ chức Lễ Bổn Mạng được tốt đẹp và cũng cám ơn Ca đoàn Fairfield đã tích cực đóng góp giúp cho Giáo đoàn được thêm phần sốt sắng trong những Thánh lễ hàng tuần.
 

Thánh lễ kết thúc mọi người ở lại tham dự tiệc liên hoan mừng Bổn Mạng Giáo Đoàn Fairfield Thánh Tử Đạo Giuse Lê Đăng Thị.
 

Diệp Hải Dung