THÔNG TIN | Tin Cộng Đồng
Giới thiệu Video Clip về Tháng Các Linh Hồn do Các Em Thiếu Nhi Thánh Thể Thực Hiện
Đề Tài Mầu Nhiệm Các Thánh Thông Công

 Chương Trình Giáo Lý do Các Em Thiếu Nhi Thánh Thể Liên Đoàn Nữ Vương Hoà Bình thực hiện cho tháng 11.2020

 

https://youtu.be/z8G-H8R_uB4