THÔNG TIN | Tin Cộng Đồng
Hành Hương Ngày 13 và Ra Mắt Tân Ban Mục Vụ Trung Tâm Hành Hương Thánh Mẫu Bringelly Sydney Nhiệm Kỳ 2018-2021.
Sáng thứ Sáu 13/07/2018 rất đông đảo mọi người trong Cộng Đồng và các nơi khác đã đến Trung Tâm Hành Hương Thánh Mẫu Bringelly Sydney hành hương ngày 13 kính viếng Đức Mẹ và đặc biệt ra mắt Tân Ban Mục Vụ Trung Tâm Hành Hương Thánh Mẫu Bringelly Sydney nhiệm kỳ 2018-2021.

Mọi người cùng tập trung trước tượng đài Đức Mẹ và Cha Trần Văn Trợ điều hợp dâng giờ đền tạ Đức Mẹ nguyện xin Đức Mẹ phù trì che chở ban cho gia đình và Cộng Đổng luôn an lành trong ơn phúc của Mẹ. Sau đó mọi người trở về hội trường Trung Tâm cùng tham dự Thánh lễ tạ ơn do quý Cha Tuyên úy Trưởng Bùi Sơn Lâm, Cha Paul Văn Chi, Cha Trần Văn Trợ, Cha Lê Hồng Mạnh, Cha Nguyễn Thái Hoạch và Cha bùi Công Chính cùng hiệp dâng Thánh lễ.

Sau bài giảng là nghi thức Xức Dầu Thánh cho những người cao niên già yếu, nguyện xin Thiên Chúa ban ơn chữa lành phần xác cũng như phần hồn và qúy Tân Ban Mục Vụ Trung Tâm lên trước bàn thờ quỳ tuyên thệ với nhiệm kỳ  mới 2018 – 2021.

Trước khi kết thúc Thánh lễ. Ông Trần Văn Minh Tân Trưởng Ban Mục Vụ Trung Tâm Bringelly lên ngỏ lời cám ơn quý Cha và tất cả mọi người. Xin quý Cha và mọi người luôn cầu nguyện cho Tân Ban Mục Vụ Trung Tâm luôn hăng hay cố gắng phục vụ để làm tròn trọng trách và làm sáng danh Chúa.

Sau cùng Cha Tuyên uý Trưởng Bùi Sơn Lâm cũng ngỏ lời chúc mừng Tân Ban Mục Vụ Trung Tâm.

Thánh lễ kết thúc, mọi người ở lại dùng bữa ăn nhẹ tại nhà ăn Trung Tâm.

Diệp Hải Dung