THÔNG TIN | Tin Cộng Đồng
Hình ảnh Cộng Đồng Công Giáo Việt Nam TGP Sydney Mừng Kính Các Thánh Tử Đạo Việt Nam lúc 7:30pm thứ Bảy 18/11/2023 tại trường học Milperra.