THÔNG TIN | Tin Cộng Đồng
Hội Các Bà Mẹ Công Giáo Việt nam Sydney mừng Lễ Bổn Mạng Monica.
Vào sáng chúa nhật 13.08.2023 tại Trung Tâm Tĩnh Huấn Thánh Giuse ở Bringelly, hội Các Bà Mẹ Công Giáo Việt nam Sydney cùng với cộng đoàn tín hữu cử hành Lễ Bổn Mạng bà thánh Monica với nghi thức rước kiệu trước thánh lễ do cha đặc trách Phêrô Trần Văn Trợ SJ chủ sự.

Vào lúc 10g sáng chúa nhật 13.08.2023 tại Trung Tâm TÄ©nh Huấn Thánh Giuse ở Bringelly, há»™i Các Bà Mẹ Công Giáo Việt nam Sydney cùng vá»›i cá»™ng Ä‘oàn tín hữu Ä‘ã đọc kinh đền tạ dÆ°á»›i chân tượng Đức Mẹ trÆ°á»›c khi khởi sá»± cuá»™c rÆ°á»›c kiệu bà thánh Monica về Há»™i Trường Chúa Chiên Lành trong khi mọi người cất cao lời ca tụng Thiên Chúa và Mẹ Maria.

Khoảng 10g30, Ä‘oàn rÆ°á»›c về đến há»™i trường và thánh tượng Bà Thánh Monica Ä‘ã được trân trọng rÆ°á»›c lên cung thánh trong tiếng hát du dÆ°Æ¡ng của ca Ä‘oàn Monica vá»›i ca trÆ°á»›ng Nguyá»…n Cẩm.

Sau Ä‘ó, chị Têrêsa Phạm Thị Yên, phó ngoại vụ Ä‘ã sÆ¡ lược tiểu sá»­ của Bà Thánh trÆ°á»›c khi cha tuyên uý đặc trách Phêrô Trần Văn Trợ SJ khởi sá»± thánh lá»…. 

Trong bài giảng, cha chủ tế Ä‘ã nhấn mạnh đến Tình yêu Thiên Chúa dành cho chúng ta, má»™t tình yêu vô biên, không bờ bến. CÅ©ng từ tình yêu Ä‘ó mà bà Thánh Monica Ä‘ã lan toả ra cho gia Ä‘ình mặc dầu trong gia Ä‘ình có nhiều thách đố.  

Cha Linh hÆ°á»›ng của há»™i Các Bà Mẹ Công Giáo Sydney Ä‘ã nhấn mạnh đến trách nhiệm trong gia Ä‘ình của má»™t người vợ, má»™t người mẹ. Các bà mẹ, khi Ä‘ã là thành viên của há»™i Các Bà Mẹ Công Giáo, phải biết nâng đỡ, Ä‘oàn kết để gia Ä‘ình trở thành trung tâm của sá»± thánh thiện mà Giáo há»™i luôn mong chờ.

Nói về Mẹ, thật không sao có thể diá»…n tả hết được tình thÆ°Æ¡ng bao la của người mẹ. Sau má»™t quãng đời xa cách Chúa, dấn thân vào con đường tá»™i lá»—i, thánh Augustinô Ä‘ã nghiệm ra tình mẹ, tình cha. Ngài Ä‘ã trở lại vá»›i Chúa nhờ lời cầu nguyện và những giọt nÆ°á»›c mắt Ä‘au khổ nhÆ°ng đầy yêu thÆ°Æ¡ng của người mẹ, Ä‘ó chính là thánh nữ Monica.

Lời cầu nguyện, tin tưởng, cậy trông phó thác nÆ¡i Chúa và những giọt nÆ°á»›c mắt chân thành, thiết tha của thánh nữ Monica Ä‘ã được Chúa Ä‘oái thÆ°Æ¡ng nhậm lời. Augustinô sau những thất bại, cay đắng Ä‘ã trở về vá»›i Chúa, Ä‘ã đẩy lùi tá»™i lá»—i và những xấu xa để làm lại cuá»™c đời, làm lại tÆ°Æ¡ng lai tốt đẹp, trong sáng. 

Sau Mẹ Maria chính thánh nữ Monica là người mẹ gÆ°Æ¡ng mẫu, người mẹ đạo đức, thánh thiện và bây giờ rất nhiều nÆ¡i, các bà mẹ Công giáo Ä‘ã chọn thánh Monica làm bổn mạng của há»™i mình.

Trong phần phát biểu, ông Đaminh Nguyá»…n Ngọc Khiêm - chủ tịch CĐCGVN - TGP Sydney - đại diện Há»™i Đồng Mục Vụ Ä‘ã chúc mừng Lá»… Bổn Mạng Há»™i Các Bà Mẹ Công Giáo. Ông cám Æ¡n sá»± tích cá»±c hợp tác đồng hành của Há»™i vá»›i Cá»™ng Đồng vá»›i hỵ vọng sá»± hợp tác vẫn được tiếp tục để xây dá»±ng má»™t cá»™ng đồng ngày má»™t Ä‘oàn kết và thăng tiến hÆ¡n. 

Trong phần Ä‘áp từ, chị Maria Huỳnh Kim Phượng - phó ná»™i vụ của Há»™i Các Bà Mẹ Công Giáo - Ä‘ã cám Æ¡n cha tuyến uý đặc trách Phêrô Trần Văn Trợ SJ, ông chủ tịch cá»™ng đồng, quý sÆ¡, quý há»™i Ä‘oàn, Ä‘oàn thể và phong trào cÅ©ng nhÆ° giáo dân Ä‘ã đến tham dá»± lá»… bổn mạng để cầu nguyện cho Há»™i. Chị Kim Phượng cam kết Há»™i Các Bà Mẹ Công Giáo sẽ tiếp tục đồng hành vá»›i cá»™ng đồng và nhất là qua cuá»™c sống sẽ xây dá»±ng những gia Ä‘ình gÆ°Æ¡ng mẫu. 

Chị Kim Phượng cÅ©ng cám Æ¡n tất cả những ai Ä‘ã giúp đỡ trong việc tổ chức Lá»… Bổn mạng, từ Ban Mục Vụ Bringelly đến ca Ä‘oàn Monica và nhất là các chị em Ä‘ã bỏ thời gian công sức để Lá»… Bổn Mạng được  hoàn thành tốt đẹp. Cuối cùng chị Kim Phượng không quên mời cá»™ng Ä‘oàn sau thánh lá»… ở lại chung vui. 

Tưởng cÅ©ng cần nhắc lại là vào ngày 13 tháng 12 năm 2003. Cha Canút Nguyá»…n Thái Hoạch lập ra Ban Phục Vụ, Tại Trung Tâm Hành HÆ°Æ¡ng Thánh Mẫu Bringelly, trong Ä‘ó có Nhóm Hiền Mẫu Monica. Được sá»± đồng ý của Cha cá»±u Tuyên Úy Trưởng là Cha Cố Đôminicô Nguyá»…n Văn Đồi. Mục Ä‘ích qui tụ chị em về ngày 13 Hành HÆ°Æ¡ng hàng tháng, là để gia tăng ân sủng cho các Bà Mẹ Công Giáo. 

Để đạt mục Ä‘ích ấy, lòng các Bà Mẹ phải hợp vá»›i Trái Tim Vẹn Sạch Đức Bà Maria, phải cùng nhau chung hiệp các nguyện vọng, các âu lo, các lời cầu khẩn để xin Chúa xuống phÆ°á»›c lành cho con cháu và gia Ä‘ình.

VÅ© Nhuận ghi nhanh vá»›i hình ảnh 

Sydney 13.08.2023