THÔNG TIN | Tin Cộng Đồng
Hội Ngô Tâm Hồn Trẻ Cursillo Liên Bang Úc Châu Tại Sydney.

Hình ảnh sinh : Hội Ngộ Tâm Hồn Trẻ Phong Trào Cursillo Liên Bang Úc Châu  được tổ chức tại Trung Tâm Tĩnh Huấn Thánh Giuse Bringelly Sydney  từ ngày Thứ Sáu 28/12 đến ngày Chúa Nhật 30/12/2018.
 

Diệp Hải Dung