THÔNG TIN | Tin Cộng Đồng
Hội Thánh Minh Tương Tế Mừng Lễ Bổn Mạng
Trước sự hiện diện của linh mục Remy Bùi Sơn Lâm - tuyên uý đặc trách - và đại diện BTV, đại hội - do anh Phêrô Đặng Thức điều hợp - đã bầu chọn ông Giuse Vũ Đức Thắng làm tân hội trưởng cho nhiệm kỳ 2018 - 2021.

Hội Thánh Minh Tương Tế - thuộc CĐCGVN TGP Sydney - tổ chức đại hội và mừng Lễ Bổn Mạng Thánh Tử Đạo Philiphê Phan Văn Minh tại hội trường Nhà Xứ Revesby - Sydney thứ bảy 7 tháng 7 năm 2018. 

Trước sự hiện diện của linh mục Remy Bùi Sơn Lâm - tuyên uý đặc trách - và đại diện BTV, đại hội - do anh Phêrô Đặng Thức điều hợp - đã bầu chọn ông Giuse Vũ Đức Thắng làm tân hội trưởng cho nhiệm kỳ 2018 - 2021. 

Cha tuyên uý đặc trách Bùi Sơn Lâm đã nhắc nhở đường hướng của hội với hy vọng hội sẽ tiếp tục phục vụ và phát triển. Qua phần thánh lễ - do anh Đaminh Vũ Văn Thơm điều hợp - mở đầu với việc ôn lại tiểu sử của Thánh Philiphê Phan Văn Minh do cô Maria Chu Thị Yến đọc - với phần thánh ca do ca đoàn George Hall phụ trách. Sau đó tân hội trưởng ông Giuse Vũ Đức Thắng đã giới thiệu anh Đaminh Lê Tinh Quang trong vai trò thủ quỹ và các chi hội trưởng tại các giáo đoàn gồm: 

GĐ Cabramatta: Anh Antôn Nguyễn văn Hải và anh Phanxicô X. Hoàng Thế Mỹ; GĐ Campbeltown: Anh Tôma Nguyễn Văn Bội; GĐ Fairfield: Anh Giuse Nguyễn Văn Diễm GĐ Georges Hall: Anh Phêrô Đặng Thức; GĐ Granville: Anh Giuse Phạm Quốc Hoàng; GĐ Lakemba: Anh Anđrê Trần Đăng Cao; GĐ Miller: Chị Maria Vương Thị Trúc Loan; GĐ Marrickville: Anh Đaminh Vũ Văn Thơm; GĐ Mt Pritchard: Anh Phêrô Huỳnh Thanh Xuân; GĐ Plumpton: Chị Maria Đinh Tuý Phượng; GĐ Revesby: Chị Maria Phạm Thị Nhiên; GĐ Wollongong: Bác Giuse Nguyễn Văn Thưa.

Tiếp theo là nghi thức tuyên thệ và nhận phép lành của ba cha đồng tế gồm cha TUT Remy Bùi Sơn Lâm, cha Canut Nguyễn Thái Hoạch và cha PX Nguyễn Văn Tuyết. Cuối cùng là tiệc mừng bổn mạng. 

Vũ Nhuận (Ban Truyền Thông) ghi nhanh.