THÔNG TIN | Tin Cộng Đồng
Lễ Khai Mạc Đại Hội Thánh Mẫu Liên Bang Úc Châu tại Sydney
Hình ảnh Lễ khai mạc Đại Hội Thánh Mẫu Liên Bang Úc Châu tại Trung Tâm Hành Hương Thánh Mẫu Bringelly Sydney. Thứ Sáu 05/10/2018. (Diệp Hải Dung)