THÔNG TIN | Tin Cộng Đồng
Lễ Lá Trực Tuyến Online tại Sydney.
Hình ảnh sinh hoạt: Lễ Lá vào tối thứ Bảy 04/04/2020 do Cộng Đồng Công Giáo Việt Nam TGP Sydney trực tuyến online để mọi người ở nhà tham dự qua màn ảnh Truyền Hình và Chúa Nhật Lễ Lá 05/04/2020 cũng sẽ được trực tuyến vào lúc 11am. (Diệp Hải Dung)