THÔNG TIN | Tin Cộng Đồng
Lễ giỗ Đức Cố Hồng Y Phanxicô Xavier Nguyễn Văn Thuận
Tập hình ảnh lễ giỗ Đức Cố Hồng Y Phanxicô Xavier Nguyễn Văn Thuận lúc 7 giờ chiều, thứ Năm, ngày 15/09/2022 tại nhà thờ St Mary's Georges Hall.