THÔNG TIN | Tin Cộng Đồng
Lm. Remy Bùi Sơn Lâm Nhậm Chức Chính Xứ Sacred Heart Cabramatta TGP Sydney
Sinh hoạt hình ảnh : Thánh lễ nhậm chức Chính xứ Sacred Heart Cabramatta TGP Sydney của Linh mục Remy Bùi Sơn Lâm do Đức Tổng Giám Mục Tổng Giáo Phận Sydney Anthony Fisher chủ tế. Ngày Chúa Nhật 15/12/2019. (Diệp Hải Dung)