THÔNG TIN | Tin Cộng Đồng
Mừng Thượng Thọ 70 Lm. Nhạc sĩ Paul Văn Chi - Kỷ Niệm 30 Năm Hành Trình Với CĐCGVN TGP Sydney
Hình ảnh sinh hoạt: Tối thứ Sáu 10/05/2019 tại nhà hàng Pioneer Sea Food vùng Yagoona Sydney. Hội Đồng Mục Vụ Tổng Giáo Phận Sydney mừng thượng thọ 70 Linh mục Nhạc sĩ Paul Văn Chi và kỷ niệm 30 năm hành trình với Cộng Đồng Công Giáo Việt Nam TGP Sydney (1989 – 2019)