THÔNG TIN | Tin Cộng Đồng
PHÂN ƯU của Cộng Đồng Công Giáo Việt Nam TGP Sydney
Với Gia Đình Tang Quyến và Cha Chính Xứ Sacred Heart’s Cabramatta cùng Cộng Đồng Dân Chúa, trước sự ra đi của CHA PATRICK MCAULIFFE, Linh Mục Cựu Chính Xứ Giáo Xứ Sacred Heart’s Cabramatta, vào lúc 9 giờ 40 tối Thứ 6 ngày 24 tháng 4 năm 2020, tại Sydney, Hưởng thọ 89 tuổi.

PHÂN ƯU.
của Cộng Đồng Công Giáo Việt Nam TGP Sydney 

với Gia Đình Tang Quyến và 
Cha Chính Xứ Sacred Heart’s Cabramatta 
cùng Cộng Đồng Dân Chúa

Trước sự ra đi của 
CHA PATRICK MCAULIFFE,

Linh Mục Cựu Chính Xứ 
Giáo Xứ Sacred Heart’s Cabramatta,
với hành trình 65 năm trong Thiên Chức Linh Mục,
hơn 40 năm phục vụ Giáo Xứ.

Ngài được Chúa gọi về 
lúc 9 giờ 40 tối Thứ 6 ngày 24 tháng 4 năm 2020,
tại Sydney, Hưởng thọ 89 tuổi.

Ban Tuyên Úy, HĐMV 
và Cộng Đồng Công Giáo Việt Nam TGP Sydney,
in Thành Kính Phân Ưu.

Nguyện xin Thiên Chúa qua 
sự bầu cử của Hiền Mẫu Maria, đón nhận
Cha Patrick McAuliffe 
về hưởng hạnh phúc vĩnh cửu trên Thiên Đàng.

THÀNH KÍNH PHÂN ƯU.