THÔNG TIN | Tin Cộng Đồng
THÁNH LỄ MỪNG CHÚA PHỤC SINH 31/03/2024 Tại Giáo Đoàn Fatima Miller - CĐCGVN / TGP Sydney
Giáo đoàn Fatima Miller CĐCGVN / TGP Sydney mừng Đại Lễ Phục Sinh tại Nhà Thờ St. Therese Miller vào lúc 11:00am ngày Chúa Nhật 31/03/2024.
“Chúa đã sống lại thật rồi” đó là lời khẳng định của cha Chủ tế Phêrô Trần Văn Trợ, đặc trách Giáo đoàn Fatima khi mời gọi mọi người cùng xác tín và sống Mầu nhiệm Phục sinh trước khi cha xông hương Bàn thờ theo nghi thức Đại lễ. Cũng lâu rồi hôm nay cộng đoàn mới lại được cùng hát: “Tôi lại thấy Nước từ bên phải Đền thờ chảy ra, Alleluia” để đón nhận Nước thánh từ cha Chủ tế.
Trong Bài trích sách Tông đồ Công vụ (Cv 10, 34a. 37-43) mọi người được nghe lời chứng mạnh mẽ của Thánh Phê-rô khẳng định các ngài đã được cùng ăn uống với Chúa Ki tô sau khi Người sống lại. Trong Bài đọc 2 (Col 3, 1-4) Thánh Phao-lô còn báo cho mọi người một tin vui là nếu ta tin vào Chúa Ki-tô Phục sinh thì ta cũng được hưởng vinh quang phục sinh với Người. Trong Tin Mừng Thánh Gioan (Jn 20, 1-9) bà Maria Mađalêna được biết tin vui Phục sinh đầu tiên vì đã yêu mến Chúa thật nhiều, đã là người đến viếng mộ Chúa sớm nhất, rồi loan báo tin vui cho các Tông đồ.
Trong bài giảng, cha Chủ tế mời gọi mọi người noi theo gương bà Maria Mađalêna, luôn biết thể hiện tình yêu Chúa qua các việc làm, cụ thể là kết hiệp với Chúa qua cầu nguyện để củng cố thêm Đức tin của mình. Với Đức tin vững mạnh thì không chỉ được sống lại với Chúa sau này, mà còn được vui hưởng hạnh phúc Nước Trời ngay tại đời này.
Thánh Lễ được tiếp tục với các phần như thường lệ. Trước khi kết thúc Thánh Lễ, ông Phê rô Đường Phước Lộc, Trưởng Ban Mục vụ Giáo đoàn Miller, thay mặt Ban Mục vụ chúc mừng cha Đặc trách cùng cộng đoàn được tràn đầy Ân sủng của Chúa Ki-tô Phục sinh, nhất là luôn vui sống trong Niềm vui Phục sinh. Ông cũng cám ơn sự cộng tác nhiệt thành của các Phong trào Đoàn thể và nhiều cá nhân giúp cho buổi Lễ tốt đẹp. Đặc biệt niềm vui Phục sinh càng tăng lên khi số giáo dân đến tham dự Thánh lễ mỗi ngày mỗi đông hơn. Alleluia!!!
Cuối Lễ, cha Chủ tế cùng các Bà mẹ gởi quà Phục sinh đến cho tất cả mọi giáo dân đến tham dự Thánh Lễ và BMV Giáo đoàn cũng gởi quà cám ơn cha Chủ tế cũng là cha Đặc trách Giáo đoàn Miller.

“Chúa đã sống lại thật rồi - Alleluia”, mọi người ra về trong niềm vui đó. Chắc hẳn mỗi người trong Giáo đoàn sẽ đem theo niềm vui Phục sinh về cuộc sống gia đình, để rồi mỗi người sẽ vui hưởng Món Quà Phục Sinh của Chúa Ki-tô: “BÌNH AN cho các con”. Alleluia!!!!

       Tom. Văn Hóa tường trình