THÔNG TIN | Tin Cộng Đồng
TIN VUI! TIN VUI! - THANK YOU - CONGRATULATIONS
CĐCGVN - TGP Sydney sơ kết CHIẾN DỊCH “THƯƠNG QUÁ SÀI GÒN” - ĐỢT 1 - với kết quả gần 80 ngàn AUD từ ngày 16.08.2021 đến 27.08.2021 (Đính kèm danh sách) Chiến dịch tiếp tục đến hết Chúa Nhật ngày 05.09.2021.

Cộng Đồng Công Giáo Việt Nam - TGP Sydney sơ kết

CHIẾN DỊCH “THƯƠNG QUÁ SÀI GÒN” - ĐỢT 1 -

với kết quả trên 70 ngàn AUD từ ngày 16.08.2021 đến 27.08.2021

(Đính kèm danh sách)

 

Chiến dịch tiếp tục đến hết Chúa Nhật ngày 05.09.2021.

Một lần nữa xin kêu gọi 

quý cụ, ông bà và anh chị em

rộng lòng đóng góp.

Quý vị CHỈ có thể CHUYỂN TIỀN TRÊN MẠNG

ONLINE TRANSFER ONLY - Không cần đến ngân hàng

Qua tài khoản đặc biệt  

Special account 

Commonwealth Bank

Account Name: Special Event

BSB: 062784 

Acc: 034820

Reference: Saigon

Ban Truyền Thông

CĐCGVN - TGP Sydney