THÔNG TIN | Tin Cộng Đồng
Tâm thư về Đại hội Thánh Mẫu Toàn quốc tại Sydney, Úc
Kính Gửi Quý Cha, Quý Tu Sĩ Nam Nữ, Quý Chức, Ban Ngành Đoàn Thể Cùng toàn thể Quý Ông Bà, Anh, Chị, Em Cộng Đồng Công Giáo Việt Nam Liên Bang Úc Châu.

 

Kính Gửi
 
 
Quý Cha, Quý Tu Sĩ Nam Nữ,
Quý Chức, Ban Ngành Đoàn Thể
Cùng toàn thể Quý Ông Bà, Anh, Chị, Em
Cộng Đồng Công Giáo Việt Nam Liên Bang Úc Châu.
 
Kính thưa Quý Cha, Quý Tu Sĩ, cùng Anh Chị Em,
 
Sau cuộc họp tổng kết của Ban Tổ Chức Đại Hội Thánh Mẫu Toàn Quốc, (những ngày 5,6,7 tháng 10/2018) cùng với Quý Cha trong Tuyên Úy Đoàn Úc Châu, diễn ra lúc 1.30pm – 5pm, ngày 25/6/2018tại Trung Tâm Hành Hương Thánh Mẫu Bringelly, Sydney, nhằm đúc kết các quyết định cho công việc tổ chức Đại Hội. Đại diện Tuyên Úy Đoàn và Ban Tổ Chức Đại Hội, kính gởi đến Quý Cha, Quý Tu Sĩ Nam Nữ, cùng toàn thể Quý Ông Bà Anh Chị Em, một số thông tin như Sau:
 
Thứ nhất, để công việc tổ chức được Chúa thương ban nhiều ơn lành và Mẹ cầu bầu cho chúngta, kính xin Quý Cha, Quý vị Đại Diện các Cộng Đoàn phát động chương trình “Tràng Mân Côi DângMẹ” trong toàn thể Liên Bang, bắt đầu từ ngày 01/07/18. Với ý hướng cầu cho Đại Hội Thánh Mẫu Liên Bang và tôn kính Các Thánh Tử Đạo Việt Nam trong năm Thánh kỷ niệm 30 năm, và đặc biệt cầu nguyện cho Quê Hương Việt Nam trong giai đoạn đau thương này. Các thẻ kinh sẽ được Ban Tổ Chức gởi đến các Cộng Đoàn một ngày sớm nhất.
 
Thứ hai, để Ban Tổ Chức có thể tiên liệu và sắp xếp cách tốt nhất cho tất cả quý Cha, Quý Tu Sĩ và Anh Chị Em về hành hương ĐHTMLB, về mọi phương tiện đón rước, nơi ngủ nghỉ sẽ miễn phí, để mọi người hân hoan về Bên Mẹ Dịu Hiền tạ ơn và khấn nguyện. Xin Anh Chị Em có thể bắt đầu ghidanh với Quý Cha, Quý Đại Diện, Ban Ngành, Đoàn Thể, Phong Trào của mình và cho Ban Tổ Chức biết sớm bao nhiêu có thể.
 
Xin được thông báo thêm: những nơi ngủ nghỉ, tắm rửa... đều miễn phí, Thức ăn bán với giá tượng trưng. Nếu Anh Chị Em, đi máy bay theo nhóm (6 người trở lên) sẽ có xe bus đón tại Airport. Tuy nhiên, xin ACE hưởng ứng mua vé raffle úng hộ ĐHTMLB khi được mời gọi. Mọi thông tin chi tiết sẽ liên tục được cập nhật trên poster, lần lượt gửi đến các Cộng Đoàn.
 
Nguyện Xin Thiên Chúa qua sự bầu cử của Hiền Mẫu La Vang và các Thánh Tử Đạo Việt Nam chúc lành cho ĐHTMLB, nguyện xin ban muôn hồng ân cho TUĐ và Cộng Đồng Công Giáo Việt Nam Liên Bang Úc Châu chúng con trong dịp trọng đại này.
 
Trong Đức Kitô.
 
Flemington Victoria, ngày 27/6/2018 Chủ Tịch TUĐ
 
Linh Mục Giuse Trần Ngọc Tân,sss                                                                  Linh Hướng
 
                                                                                                       Đức Cha Vincent Nguyễn Văn Long, Giám Mục Giáo Phận Parramatta
page1image1831616
Phó Chủ Tịch: Linh Mục Paul Chu Văn Chi
Thư Ký: Đức Ông Phaolô Nguyễn Minh Tâm
Thủ Quỹ: Linh Mục Giuse Vũ Minh Nguyên
Ủy Viên Truyền Thông: Linh Mục Anthony Nguyễn Hữu Quảng