THÔNG TIN | Tin Cộng Đồng
Tân Ban Mục Vụ Các Giáo Đoàn Miller, Georges Hall, Cabramatta Nhiệm Kỳ 2018-2021
Hình ảnh sinh hoạt: Chúa Nhật 15/07/2018 Thánh lễ ra mắt Tân Ban Thường Vụ và Tân Ban Mục Vụ các Giáo đoàn Miller, Giáo đoàn Georges Hall và Giáo đoàn Cabramatta nhiệm kỳ 2018-2021. Diệp Hải Dung