THÔNG TIN | Tin Cộng Đồng
Tập hình ảnh buổi Tĩnh Tâm Thường Niên của Hội Các Bà Mẹ Công Giáo Tổng Giáo Phận Sydney
Thứ bảy ngày 6-5-2023 HCBM CG đã có hơn 120 hội viên qui tụ về trung tâm tĩnh huấn Bringelly, tham dự buổi tĩnh tâm thường niên của hội, với chủ đề "Hiệp hành, Đồng hành và Phục vụ" do cha Anthony Nguyễn Ngọc Dũng đến từ Melbourne thuyết giảng. Trong thánh lễ có nghi thức gia nhập, trao khăn và trao ảnh Bà Thánh Monica cho 18 hội viên mới của các chi hội:
Chi Hội Thánh Bernadett - Cabramatta
Chi Hội Thánh Têrêsa - Fairfield
Chi Hội Thánh Mary Mackillop - Georges Hall
Chi Hội Thánh Anne Lê Thị Thành - Lakemba
Chi Hội Thánh Bregitta - Marrickville
Chi Hội Thánh Anna - Miller
Chi Hội Trái Tim Đức Mẹ - Mt Pritchard 
 
Cuối thánh lễ chị Hội Trưởng HCBM CG Nguyễn Thị Hồng có đôi lời cám ơn cha Thuyết giảng Anton Nguyễn Ngọc Dũng, cha Linh Hướng Phêrô  Trần Văn Trợ và toàn thể qúy chị đã tới tham dự buổi Tĩnh Tâm Thường Niên 6.5.2023.
 
Nguyễn Thị Hồng ghi nhanh.