THÔNG TIN | Tin Cộng Đồng
Thánh Lễ Cầu Cho Các Đẳng Linh Hồn Tháng 11 tại Sydney
Tối thứ Hai 13/11/2023 rất đông đủ giáo dân đã đến nhà thờ Sacred Heart Cabramatta tham dự Thánh lễ cầu nguyện cho các Linh hồn Thân Nhân, Ân Nhân của Phong Trào Lòng Chúa Thương Xót TGP Sydney và các Đẳng Linh hồn trong tháng 11.

Cha FX Nguyễn Văn Tuyết Linh hướng Phong Trào Lòng Chúa TGP Sydney, Chủ tế dâng Thánh lễ cầu nguyện cho Đẳng Linh Hồn và trong bài giảng Cha Tuyết nhắc nhở mọi người hãy nhớ đến các Linh hồn Tổ Tiên Ông Bà Cha Mẹ và thân nhân. Hãy cầu nguyện xin Lòng Thương Xót Chúa đoái thương đưa họ về hưởng Thánh Chúa trên nước Thiên Đàng.

Trước khi kết thúc Thánh lễ, Bà Nguyễn Thị Kim Nhẫn Đại diện Ban Chấp Hành Phong Trào Lòng Chúa Thương Xót Tổng Giáo Phận Sydney ngỏ lời cám ơn Cha Chủ tế và tất cả mọi người đã đến tham dự cùng hiệp dâng Thánh lễ cầu cho các Đẳng Linh hồn cám ơn các anh chị em Ca đoàn Thánh Mẫu La Vang và Ban Mục Vụ Giáo Đoàn Cabramatta.  

Diệp Hải Dung.