THÔNG TIN | Tin Cộng Đồng
Thánh Lễ Mùa Đại Dịch Coronavirus 2020 tại Sydney
Mùa dịch Coronavirus ở Úc đã bành trướng khắp các tiểu bang. Riêng tiểu bang New South Wales đã phòng ngừa Lockdown vào giữa tháng 3/2020 tính đến hôm nay thì hơn 10 tuần lễ (khoảng 2 tháng rưỡi)

 Thánh lễ đầu tiên tối Thứ Bảy 06/06/2020  của Cộng Đồng Công Giáo Việt Nam TGP Sydney giới hạn chỉ được phép có 50 người được tham dự trong nhà thờ tại các Giáo Đoàn nhưng phải ngồi cách khoảng an toàn mà Bộ Y Tế tiểu bang đã ấn định.
 

Nếu ai muốn tham dự  Thánh lễ của Cộng Đồng thì xin liên với quý Trưởng Ban Mục Vụ các Giáo Đoàn ghi danh để tiện việc sắp xếp chỗ. 
 

 1 Cabramatta:ông  Đào Huy Thái  0468 705 419
 2 Fairfiled: ông Trần Văn Toản  0403 476 581
 3 Georges Hall: ông Trần Văn Thức  0430 720 888
 4 Lakemba: ông Nguyễn Ngọc Sinh  0433 978 883
 5 Marrickville: ông Nguyễn Thanh Đường  0419 697 612
 6 Miller:  ông Nguyễn Văn Đáng  0451 262 899 và 0431 499 447
 7 Mt Pritchard: ông Nguyễn Ngọc Thảnh  0418 675 614
 8 Revesby:ông  Phạm Ngọc Huynh  0414 693 369
 9 Bringelly: ông Trần Văn Minh 0411 185 648  ngày 13 và Chúa Nhật lúc 11am.
 

Diệp Hải Dung