THÔNG TIN | Tin Cộng Đồng
Thánh Lễ Tạ Ơn và Chúc Mừng Cha Tuyên úy GB Lê Hồng Mạnh Nhận Sứ Vụ Mới.
Sáng Chúa Nhật 25/10/2020 tại trung tâm Tĩnh Huấn Thánh Giuse Bringelly Sydney. Ban Thường Vụ Cộng Đồng Công Giáo Việt Nam TGP Sydney tổ chức Thánh lễ tạ ơn chúc mừng và giã biệt Cha Tuyên úy Gioan Baotixita Lê Hồng Mạnh nhận sứ vụ mới vùng Palm Island, North Queensland.

Thánh lễ tạ ơn gồm có quý Cha Lê Hồng Mạnh, Cha Tuyên úy Trưởng Bùi Sơn Lâm, Cha Trần Văn Trợ và Cha Giám tỉnh Dòng Ngôi Lời Iosofo A.Rass (SVD) cùng hiệp dâng Thánh lễ.
Trong bài giảng Cha Lê Hồng Mạnh nói 2 giới răn quan nhất là Kính Chúa và Yêu Người…hơn nữa trong cuộc sống phải sống thực với ơn gọi của mình. 3 lời khấn Khó Nghèo, Khiết Tịnh và Vâng Lời. Khó Nghèo ở đây là hãy sống hãy cho đi vì mọi người và với mọi người. Khiết Tịnh ở đây là đừng quyền rũ một ai và cũng đừng để ai quyến rũ mình.Vâng Lời ở đây không những vâng lời Cha Giám tỉnh, vâng lời Bề Trên mà vâng lời với cái tâm của mình sống thực với chính mình và vâng lời Thánh ý Chúa...
 

Trước khi kết thúc Thánh lễ. Cha Tuyên úy Trưởng Bùi Sơn Lâm ngỏ lời chúc mừng và cám ơn Cha GB Lê Hồng Mạnh đã gắn bó với Cộng Đồng Công Giáo Việt Nam TGP Sydney suốt 3 năm qua. Nay Cha Mạnh nhận sứ vụ mới mà nhà Dòng đã giao phó cha Cha. Xin Chúa và Mẹ Maria chúc lành cho Cha. Kế tiếp Cha Iosofo A.Rass Giám Tỉnh Dòng Ngôi Lời ngỏ lời với Cha Lê Hồng mạnh trong nhiệm vụ mới mà Dòng giao phó và Cha cũng cám ơn CĐCGVN TGP Sydney.
 

Sau cùng anh Trần Anh Vũ Chủ tịch Cộng Đồng Công Giáo Việt Nam TGP Sydney. Thời gian trôi thật nhanh, thấm thoát đã gần 3 năm, kể từ khi Cha Gioan Baotixita Lê Hồng mạnh được Cha Giám tỉnh gởi Cha về Cộng Đồng chúng con cùng với Ban Tuyên Úy chăm nom dìu dắt Cộng Đồng thân thương Sydney. Nay trong Thánh lễ tạ ơn đầy cảm xúc này. Cộng đồng chúng con xin hết lòng cám ơn Cha. Cám ơn Cha đã chăn dắt dạy dỗ đoàn chiên chúng con gần 3 năm và cũng gần 3 năm qua Ban Thường Vụ chúng con, có đôi khi vì nhiệt huyết của công việc đã vô tình làm phiền  buồn Cha. Kính xin Cha rộng lòng tha thứ cho những thiếu sót trong công việc. Xin Cha hãy luôn nhớ về Cộng Đồng chúng con và chúng con cũng không quên, sẽ luôn cầu nguyện cho Cha với sứ vụ và trách nhiệm nặng nề mà Cha được giao phó. Nguyện xin Thiên Chúa nhân lành ban nhiều Hồng Ân, sức khoẻ và sự sáng suốt cho Cha trong mọi việc.
 

Sau đó qúy Cha đã phát món qùa biểu tượng cho các bạn trẻ thanh niên đã qua khóa học huấn luyện Thừa Tác Viên Thánh Thể. Thánh lễ kết thúc quý Cha và qúy anh chị em Hội Đồng Mục Vụ dùng bữa cơm trưa thân mật tại nhà ăn trung tam