THÔNG TIN | Tin Cộng Đồng
Thánh Lễ Tiệc Ly Tại Giáo Đoàn Fatima Miller

 Hôm Thứ Năm Tuần Thánh, 28/03/2024, Giáo đoàn Fatima Miller cử hành Thánh Lễ Tiệc Ly với Nghi thức Rửa chân tại Nhà thờ St. Therese’ Miller vào lúc 7:30pm.

Linh mục Lm. Phêrô Trần Văn Trợ, tuyên úy đặc trách Giáo đoàn đã chủ tế Thánh lễ với đông đảo giáo dân của Giáo đoàn sốt sắng tham dự. Đoàn Phụng vụ gồm có cha chủ tế và 12 giáo dân được chọn làm Tông đồ rửa chân trong Thánh Lễ.

Trong Bài giảng về bài Tin mừng của Thánh Gioan (Jn 13, 1-15), cha Chủ tế nhắc lại việc Chúa Giêsu lập Bí tích Thánh Thể trong Bữa Tiệc ly, và mối liên hệ giữa linh mục với Bí tích Thánh Thể. Đặc biệt cha mời gọi mọi người hãy cố gắng sống yêu thương theo lời Chúa Giêsu dạy, theo cách Chúa Giêsu làm: đó là yêu thương bằng phục vụ; phục vụ bằng thái độ khiêm tốn, chỉ có như vậy mới đem lại hạnh phúc cho gia đình và cộng đồng.

Theo truyền thống của Giáo hội, ngay sau Bài giảng cha Chủ tế cũng noi gương Chúa Giêsu đã làm, ngài thắt khăn trắng, quì xuống rửa chân cho 12 “Tông đồ” là những giáo dân được chọn trong Giáo đoàn. Thông thường thì chỉ có các bác lớn tuổi mới nhận lời trong việc này, nhưng năm nay cũng có nhiều người trẻ cùng tham dự.

Cuối Thánh lễ là nghi thức cung nghinh Thánh Thể về Nhà Tạm. Giáo dân Miller cùng tham dự Nghi thức cung nghinh Thánh Thể rất đông đủ, vì ngay sau đó là giờ Chầu Thánh Thể tại Nhà Tạm. Mọi người sốt sắng tham dự giờ Chầu Thánh Thể rất sốt sáng.

Trong thinh lặng, mọi người ra về mang trong tâm hồn lời dạy của Chúa Giêsu về Yêu Thương: ‘hãy Yêu Thương qua Phục Vụ, hãy Phục Vụ với tinh thần Khiêm Nhường’.

Tom. Văn Hóa tường trình