THÔNG TIN | Tin Cộng Đồng
Thánh Lễ Trực Tuyến Phong Trào Cursillo
Thứ Sáu 17/9/2021 lúc 6.30pm; ĐẠI HỘI ULTREYA PHONG TRÀO CURSILLO TRONG LOCKDOWN MÙA ĐẠI DỊCH. Trên Youtube và Facebook

CĐCGVN - TGP Sydney 

Thánh Lễ Trực Tuyến 

Thứ Sáu 17/9/2021 lúc 6.00pm; 

ĐẠI HỘI ULTREYA PHONG TRÀO CURSILLO 

TRONG LOCKDOWN MÙA ĐẠI DỊCH.

 

Tren Youtube và Facebook 

 

Youtube: https://youtu.be/ec7IitPzH9Y

Facebook: https://www.facebook.com/VCC.Sydney