THÔNG TIN | Tin Cộng Đồng
Thánh lễ Tạ Ơn Đại Hội Thánh Mẫu Liên Bang Úc Châu
Hình ảnh sinh hoạt : Ban Điều Hành Đại Hội Thánh Mẫu Liên Bang Úc Châu tổ chức Thánh lễ tạ ơn tại nhà thờ St. Luke Revesby - Sydney tối thứ Sáu 12/10/2018. (Diep Hai Dung)