THÔNG TIN | Tin Cộng Đồng
Thánh lễ Tạ Ơn Mừng Ngân Khánh Cha Remy Bùi Sơn Lâm tại Sydney
Hình ảnh sinh hoạt: Thánh lễ Tạ Ơn mừng Ngân Khánh 25 Năm Linh Mục (1992 – 2017) Cha Remy Bùi Sơn Lâm Tuyên úy Trưởng Cộng Đồng Công Giáo Việt Nam Tổng Giáo Phận Sydney . Ngày thứ Ba 10/10/2017 tại nhà thờ St. Luke Revesby – Sydney.