THÔNG TIN | Tin Cộng Đồng
Thánh lễ Tuyên Hứa của Tân Ban Mục Vụ các Giáo Đoàn
Trong các Thánh Lễ cuối tuần vừa qua và tuần này, các Tân Ban Mục Vụ đã lần lượt ra mắt và tuyên hứa tại các Giáo Đoàn. Sau bài giảng là nghi thức tuyên hứa. Cha chủ tế đọc tên giới thiệu từng thành viên trong Tân Ban Mục Vụ và Tân Ban Thường Vụ mời lên các vị trí được ấn định sẵn trên cung thánh.

Đại diện Ban Tuyên Úy, Cha Chủ Tế nhắn gửi đến các thành viên hãy luôn nhiệt tình cộng tác với các Mục Tử trong việc điều hành Cộng Đồng, và tùy sức mỗi người đóng góp vào việc mục vụ Tông Đồ và Truyền Giáo của Cộng Đồng và các Giáo Đoàn. Sau đó Cha Chủ Tế mời gọi các thành viên Ban Mục Vụ cùng tuyên xưng đức tin với cộng đoàn Dân Chúa và nói lên điều cam kết dấn thân của các thành viên Ban Mục Vụ trước mặt Thiên Chúa và Hội Thánh. Kế đến Cha Chủ Tế mời quý thành viên cùng quỳ và Trưởng Ban đại điện Ban Mục Vụ đọc lời tuyên hứa gói ghém những quyết tâm trung thành với Hội Thánh, quyết tâm sống chứng tá Phúc Âm, gắn bó với CĐCGVN TGP Sydney và vâng phục các vị đại diện Chúa nơi trần gian. Sau đó tất cả các thành viên cùng đọc Lời Nguyện Hội Đồng Mục Vụ để dâng lên Thiên Chúa quyết tâm phục vụ. Sau Lời Nguyện Hội Đồng Mục Cha Chủ Tế nhân danh Chúa Kitô và và đại diện Ban Tuyên Úy chấp nhận lời tuyên hứa và cam kết dấn thân của các thành viên Ban Mục Vụ và mời gọi quay về phía cộng đoàn để ra mắt cộng đoàn Dân Chúa.

Nghi thức tuyên hứa kết thúc và Thánh Lễ tiếp tục với Lời Nguyện Giáo Dân. 

CĐCGVN TGP Sydney xin chúc mừng đến tất cả quý thành viên trong Tân Ban Mục Vụ các Giáo Đoàn, cầu chúc cho quý vị là những người đã được tín nhiệm để điều hành Cộng Đồng và Giáo Đoàn trong 3 năm sắp tới nhận được nhiều hồng ân và sức mạnh từ Thiên Chúa và gặt hái nhiều thành quả tốt đẹp trong nhiệm kỳ mới này, hầu đem lại những ơn ích thiêng liên thiết thực cho mỗi người trong Cộng Đồng chúng ta.

Lịch trình ra mắt và tuyên hứa các Giáo Đoàn như sau:

Thứ Bảy 2/7/2022 - GĐ Fairfield

Chúa Nhật 3/7/2022 - GĐ Revesby, GĐ Cabramatta và GĐ Georges Hall

Thứ Bảy 9/7/2022 - GĐ Marrickville

Chúa Nhật 10/7/2022 - GĐ Miller và GĐ Mt. Pritchard

Thứ 4 ngày 13/7/2022 – BMV Bringelly.

Chúa Nhật 17/7/2022 – GĐ Lakemba