THÔNG TIN | Tin Cộng Đồng
Thánh lể Vọng Giáng Sinh tại Giáo Xứ Thánh Tâm Cabramatta Sydney
Tối thứ Năm 24/12/2020 Giáó xứ Thánh Tâm Cabramatta Sydney đã tổ chức Thánh lễ Vọng Giáng Sinh với sự giới hạn số người vì tình trạng dịch bệnh chưa chấm dứt.

Cha Remy Bùi Sơn Lâm Chính xứ Thánh Tâm Cabramatta kiêm Tuyên úy Trưởng Cộng Đồng Công Giáo Việt Nam TGP Sydney, đặc trách Giáo Đoàn Cabramatta cử hành Thánh lễ Vọng Giáng Sinh với nghi thức cung nghinh Thánh tượng Chúa Hài Nhi từ cuối nhà thờ long trọng rước lên cung Thánh và đồng thời Cha xông hương máng cỏ.
 

Trong bài giảng Cha Bùi Sơn Lâm nói….Chính Đức Giêsu KiTô mầu nhiệm Giáng Sinh này mang lại cho chúng ta Ánh Sáng hết sức là huyền nhiệm, để chúng ta đối diện với ngay cả thực tế đổ vỡ nhất của cuộc đời và chính Thánh Luca cũng đã công bố về cái máng cỏ có hai ông bà và đứa bé sinh ra là Tin Mừng cho anh em và cũng là Tin Mừng cho toàn dân….
 

Trước khi kết thúc Thánh lễ. Cha ngỏ lời chúc mừng Giáng Sinh đến với tất cả mọi người và Cha cũng cám ơn quý Ban Mục Vụ Giáo Xứ và quý Ban Mục Vụ của Giáo Đoàn đã chung tay phụ giúp cho công việc tổ chức  Thánh lễ hôm nay được mọi sự tốt đẹp trong đêm Vọng Giáng Sinh.
 

Diệp Hải Dung