THÔNG TIN | Tin Cộng Đồng
Thánh tượng Đức Mẹ Fatima thăm viếng các Giáo Đoàn Sydney
Sydney - Tối thứ Bảy 16/09/2017 Thánh tượng Đức Mẹ Fatima Thánh du đến Giáo Đoàn Kitô Vua Lakemba. Quý Cha và mọi người cùng tập trung trong khuôn viên nhà thờ cầm cờ chào đón Thánh tượng Đức Mẹ. Cha Nguyễn Thái Hoạch xông hương kiệu Thánh tượng Đức Mẹ đồng thời 3 hồi chiêng trống vang rền, kiệu cung nghinh Thánh tượng Đức Mẹ rước và nhà thờ

Cuộc kiệu rất là long trọng và trang nghiêm, sau khi kiệu Thánh tượng Đức Mẹ an vị trên cung thánh. Quý Cha và tất cả mọi người cùng quỳ dâng giờ đền tạ Đức Mẹ sau đó quý Cha Paul Văn Chi, Cha Nguyễn Thái Hoạch và Cha Trần Bạch Hổ cùng hiệp dâng Thánh lễ.

Trong bài giảng Cha Paul Văn Chi đã nói về mầu nhiệm của  tràng chuỗi Mân Côi là cứu cánh cho tất cả mọi người trong những cơn hoạn nạn, buồn phiền và đau khổ. Hơn nữa nhờ kinh Mân Côi mà chúng ta được Mẹ thánh hóa dẫn dắt đến với Chúa. Cố Tổng Thống Ngô Đình Diệm bị ám sát chết năm 1963. Trong người của Ngài có tràng chuỗi Mân Côi còn đẫm máu. Công Nương Diana cũng có tràng chuỗi Mân Côi do Thánh nữ Têrêsa Calcuta tặng..và chúng ta mội người cũng đều có và hãy dâng lên Mẹ những tâm tình của mình qua Kinh Mân Côi, đặc biệt kỷ niệm 100 năm Đức Mẹ hiện ra tại Fatima trong chương trình triệu kinh dâng Mẹ…

Trước khi kết thúc Thánh lễ, anh Nguyễn Ngọc Sinh Trưởng Ban Mục Vụ Giáo Đoàn Lakemba lên ngỏ lời các ơn quý Cha, Ban Thường Vụ và tất cả mọi người hôm nay đến đây cùng chào đón mừng kính Thánh tượng Đức Mẹ đến thăm viếng Giáo Đoàn.

Sau đó  kiệu Thánh tượng Đức Mẹ đến thăm viếng Giáo Đoàn Thánh Đaminh Vũ Đình Tườc Marrickvile.

Ngày Chúa Nhật 17/09/2017 Thánh tượng Đức Mẹ đến thăm viếng Giáo Đoàn Thánh Tử Đạo Anrê Phú Yên Revesby và Giáo đoàn Thánh Mẫu La Vang Cabramatta. Các Giáo Đoàn đều long trọng mừng đón Đức Mẹ rất trọng thể.

Cuối tuần tới 23-24/09/2017 Mẹ sẽ đến thăm viếng các Giáo Đoàn Thánh Tử Đạo Giuse Lê Đăng Thị Fairfield, Giáo Đoàn Thánh Tử Đạo Simon Phan Đắc Hòa Georges Hal, Giáo Đoàn Đức Mẹ Fatima Miller và Giáo Đoàn Thánh Tử Đạo Micae Nguyễn Huy Mỹ Mt. Prichard.
Diệp Hải Dung.