THÔNG TIN | Tin Cộng Đồng
Thiếu Nhi Thánh Thể Sydney Nhận Lãnh Bí Tích Thêm Sức
Tối thứ Sáu 15/09/2023. Có 43 em Thiếu Nhi Thánh Thể thuộc Liên Đoàn Nữ Vương Hòa Bình TGP Sydney đã đến thánh đường Saint Therese Sadlier Sydney lãnh nhận Bí tích Thêm Sức do Đức Giám Mục Terry Brady chủ sự.
Tham dá»± Thánh lá»… có các bậc phụ huynh, quý Vú Bõ đỡ đầu, Quý SÆ¡ Trợ Úy, quý Huynh Trưởng, và quý Quan Khách tham dá»± rất Ä‘ông đủ. TrÆ°á»›c khi dâng Thánh lá»…, Cha Tuyên úy Trưởng Bùi SÆ¡n Lâm ngỏ lời chào mừng Đức Giám Mục Terry Brady Ä‘ã Æ°u ái thÆ°Æ¡ng mến Cá»™ng Đồng đến chủ tế Thánh lá»… và ban phép Bí tích Thêm Sức cho các em Thiếu Nhi Thánh Thể hôm nay.

Sau Phúc Âm, Cha FX Nguyá»…n Văn Tuyết, Tuyên uý Đặc Trách Liên Đoàn Thiếu Nhi Thánh Thể Nữ VÆ°Æ¡ng Hòa Bình Sydney, giá»›i thiệu vá»›i Đức Giám Mục và đọc danh sách 43 em nhận lãnh Bí tích Thêm Sức. Trong bài giảng Đức Giám Mục Terry nói hôm nay các em được lãnh nhận Æ¡n Chúa Thánh Thần để được Ngài bảo trợ và canh tân đời sống đức tin của các em. Ngoài ra còn có Æ¡n phù trì của Đức Mẹ và Thánh Giuse. Đức Giám Mục khuyên các em Thiếu Nhi nên luôn sống tốt theo gÆ°Æ¡ng Chúa Giêsu để Ä‘em tình yêu thÆ°Æ¡ng đến cho mọi người.
 
Sau bài giảng là lời tuyên xÆ°ng đức tin của các em sẽ lãnh nhận bí tích Thêm Sức và của các cha mẹ đỡ đầu. Sau Ä‘ó Đức Giám Mục Terry Brady ban bí tích Thêm Sức. Cùng đồng tế Thánh lá»… tạ Æ¡n gồm có Đức Giám Mục, quý Cha Tuyên úy Trưởng Bùi SÆ¡n Lâm, Cha Nguyá»…n Văn Tuyết và Cha Trần Văn Trợ

TrÆ°á»›c khi kết thúc Thánh lá»… hai em Thiếu Nhi đại diện các em lãnh nhận bí tích Thêm Sức lên ngỏ lời cám Æ¡n ĐGM Terry Brady và tặng hoa cho Ngài, đồng thời cÅ©ng cám Æ¡n quý Cha, quý SÆ¡, quý Huynh Trưởng, quý Giảng Viên Giáo Lý Ä‘ã nâng đỡ hÆ°á»›ng dẫn dạy dá»— các em trong những lá»›p Giáo Lý suốt trong má»™t năm qua để hôm nay được vinh hạnh lãnh nhận Æ¡n Chúa Thánh Thần qua Bí tích Thêm Sức. Các em cÅ©ng cám Æ¡n quý ân nhân Ä‘ã giúp đỡ vật chất lẫn tinh thần, quý Ban Mục Vụ Giáo Đoàn Miller, Ca Ä‘oàn Miller Ä‘ã hát rất hay giúp cho cá»™ng Ä‘oàn dâng thánh Lá»… má»™t cách sốt sắng và cám Æ¡n tất cả mọi người Ä‘ã đến tham dá»± cầu nguyện cho các em trong Thánh lá»…. Các em hứa sẽ cố gắng sống ngoan hiền đạo đức và noi gÆ°Æ¡ng Chúa Giêsu Thánh Thể là Vị Anh Cả Tối Cao của Phong Trào Thiếu Nhi Thánh Thể.
 
Đức Giám Mục cÅ©ng ngỏ lời cám Æ¡n quý Cha cùng hiệp dâng Thánh lá»… vá»›i Ngài, và cám Æ¡n quý SÆ¡, quí phụ huynh và cha mẹ đỡ đầu, cùng tất cả mọi người hiện diện trong Thánh lá»….
 
Sau khi kết thúc Thánh lá»…, Đức Giám Mục, và Cha Nguyá»…n Văn Tuyết phát giấy Chứng Chỉ Thêm Sức và qùa lÆ°u niệm cho các em và sau Ä‘ó chụp chung tấm hình ká»· niệm. ĐGM ở lại gặp gỡ mọi người trong tình thân mật.
 

Diệp Hải Dung