THÔNG TIN | Tin Cộng Đồng
Thứ Năm Thứ Sáu Tuần Thánh tại Sydney
Hình ảnh sinh hoạt : Thứ Năm và Thứ Sáu Tuần Thánh tại các Giáo Đoàn thuộc Cộng Đồng Công Giáo Việt Nam Tổng Giáo Phận Sydney. (Diệp Hải Dung)