THÔNG TIN | Tin Cộng Đồng
Thứ Sáu Tuần Thánh. Nghi Thức Suy Tôn Thánh Giá - Giáo Đoàn Georges Hall

Thứ Sáu Tuần Thánh Giáo Hội không cử hành Thánh Lễ và chỉ có Suy Tôn Thánh Giá nên Bàn Thờ để trống … Nghi Thức Tưởng Niệm và Suy Tôn Thánh Giá chiều nay gồm 4 phần:

• Phụng Vụ Lời Chúa.
• 10 Lời Cầu Nguyện Thể.
• Suy tôn Thánh Giá.
• Rước Lễ.

Đúng 5 giờ chiều, Nghi thức Suy Tôn Thánh Giá bắt đầu với đoàn Phụng Vụ, gồm các em Thiếu Nhi cung thánh, Thừa tác viên Thánh Thể cùng với Cha Paul Văn Chi chủ tế từ cuối nhà thờ tiến lên Cung Thánh trong bầu khí im lặng và trang nghiêm. Cha Chủ tế phủ phục trước Bàn Thờ, sau đó, đứng lên và dâng lời nguyện bắt đầu phần phụng vụ lời Chúa.

Sau bài đọc Một và Hai, linh mục chủ tế cùng 2 người hát bài Thương Khó theo Thánh Gioan. Sau bài giảng là 10 lời nguyện. Tiếp theo với nghi thức Suy Tôn Thánh Giá.

Sau nghi thức Suy Tôn thánh Giá là Rước Lễ. Sau phần hiệp lễ và sau lời nguyện và chúc lành mọi người ra về trong im lặng.

Khanh Lai tường trình