THÔNG TIN | Tin Cộng Đồng
Thứ Sáu Tuần Thánh Tưởng Niệm Cuộc Khổ Nạn Của Chúa Tại Giáo Đoàn Mt. Pritchard- Cđcgvn / Tgp Sydney

Thứ SáuTuần Thánh, theo thông lệ hàng năm, vào lúc 1:00pm giáo đoàn tổ chức đi Chặng Đàng Thánh Giá ngoài trời tại khuôn viên Nhà thờ và Trường học Our Lady of Mt. Carmel Mt. Pritchard. Nghi thức khởi đầu được thực hiện trong Nhà thờ, sau đó cộng đoàn cùng di chuyển ra ngoài Nhà thờ để tiếp tục 14 Chặng. Mặc dù trời bắt đầu nắng to hơn nhưng mọi người vẫn sốt sắng tham dự. Đàng Thánh Giá được kết thúc trong Nhà thờ.

Vào lúc 5:00pm cùng ngày là Nghi thức Suy Tôn Thánh Giá. Có khoảng 800 người đã tham dự Nghi thức này.

Bắt đầu Nghi thức, Cha Chủ tế FX. Nguyễn Văn Tuyết, đặc trách Giáo đoàn, phủ phục trước Bàn thờ. Sau khi phủ phục là phần phụng vụ Lời Chúa với hai Bài đọc và Bài Thương Khó. Sau bài giảng là 10 lời Cầu. Nghi thức được tiếp tục với phần Suy Tôn Thánh Giá. Sau phần Suy Tôn Thánh Giá là rước lễ.

Trong phần kết thúc cha Chủ tế nhắc nhở mọi người suy niệm về Mầu nhiệm Tử nạn của Chúa và dọn mình chuẩn bị tham dự Lễ Vọng Phục sinh vào lúc 7:30pm thứ Bảy 30/03/2024.

Tom. Văn Hóa tường trình