THÔNG TIN | Tin Cộng Đồng
Thư của Cha Tổng Đại Diện về Khuôn viên Tưởng niệm

Kính gởi Cha Remy Bùi Sơn Lâm
TUT / CĐCGVN – Sydney

Cha Remy thân mến,
Thay mặt cho Đức Tổng Giám Mục Anthony Fisher, Dòng Thuyết Giáo, tôi cảm ơn cha đã gởi những chi tiết về việc xây dựng phụ thêm vào Trung Tâm Hành Hương / Tĩnh Huấn tại Bringelly.

Tôi đã trình với Đức Tổng Giám Mục về kế hoạch của cha và Ngài mong muốn được chúc mừng cha và Cộng Đồng Việt Nam và những người lãnh đạo Cộng Đồng về lòng nhiệt thành và sáng tạo khi phát động công trình mới này, nhằm tạo nên một khung cảnh cho sự thanh tĩnh và cầu nguyện, nơi mọi người có thể tưởng nhớ người thân yêu của mình. Điều quan trọng là công trình này được tự tài trợ, và một lần nữa chúng tôi muốn bày tỏ lòng biết ơn đến những người Công Giáo Việt Nam quảng đại của Sydney.

Nguyện xin Thiên Chúa tiếp tục chúc lành cho đời sống và mục vụ Tuyên Úy, dưới sự hướng dẫn của Cha Remy và quý cha cùng các vị đại diện giáo dân. Đức Tổng Giám Mục mong có dịp viếng thăm lại Trung Tâm Bringelly, khi hoàn cảnh cho phép.
Xin bình an của Chúa Kitô cư ngụ nơi tất cả anh chị em.

(Ký tên)
Lm Gerry Gleeson
Tổng Đại Diện