THÔNG TIN | Tin Cộng Đồng
Tĩnh Tâm Hội Đồng Mục Vụ TGP Sydney.
Chiều thứ Sáu 25/08/2023 qúy anh chị em thành viên trong Hội Đồng Mục Vụ Tổng Giáo Phận Sydney đã đến Trung Tâm Tĩnh Huấn Thánh Giuse Bringelly tham dự 2 ngày tĩnh tâm với chủ đề “Cho Danh Chúa Cả Sáng”

Sau khi ghi danh và dùng cÆ¡m tối, tất cả mọi người tập trung trong há»™i trường, anh Trường Giang Phó Chủ tịch Cá»™ng Đồng Công Giáo Việt Nam TGP Sydney ngỏ lời chào mừng quý Cha và quý anh chị em thành viên trong Há»™i Đồng Mục Vụ Sydney Ä‘ã đến Ä‘ây tham dá»± 2 ngày TÄ©nh Tâm và Đại Há»™i Đồng Mục Vụ năm 2023. Ban Tuyên úy và Ban Thường Vụ Ä‘ã chọn chủ đề “Cho Danh Chúa Cả Sáng” để làm chủ đề cho buổi TÄ©nh Tâm.

Cha Tuyên uý Trưởng Remy Bùi SÆ¡n Lâm thay mặt Ban Tuyên úy ngỏ lời chào mừng các anh chị em Ä‘ã hy sinh nhiều thời gian quý báu để đến Ä‘ây tham dá»± tÄ©nh tâm. Đồng thời Cha khai mạc và giá»›i thiệu Cha Giuse Phạm Minh Ước đến từ tiểu bang Melbourne để thuyết giảng cho 2 ngày tÄ©nh tâm của Há»™i Đồng Mục Vụ và nghi thức khai mạc tÄ©nh tâm được qúy Cha, quý Trưởng Ban của 9 Giáo Đoàn thắp lên 9 ngọn nến. Kế tiếp Cha Giuse Phạm Minh Ước giảng thuyết đề tài “Đồng Hành Trong Giáo Há»™i” và Cha chia ra từng nhóm để há»™i thảo và Ä‘úc kết.
 
Sau Ä‘ó Cha Paul Văn Chi Ä‘iều hợp nghi thức Chầu Thánh Thể và Cha FX Nguyá»…n Văn Tuyết cung nghinh Thánh Thể Chúa Giêsu KiTô rÆ°á»›c vào trong há»™i trường.  Mọi người cùng quây quần bên Thánh Thể Chúa dâng lên Chúa những lời nguyện tha thiết cầu cho bản thân, cho gia Ä‘ình, cho Cá»™ng Đồng và Giáo Há»™i sau Ä‘ó mọi người đều cung kính dâng lên Thánh Thể Chúa Giêsu má»™t nụ Hoa Hồng Đỏ biểu tượng cho tình yêu đồng thời cÅ©ng dâng lên Ngài những lời tuyên hứa Ä‘ón nhận sứ vụ Sai Đi để Phục Vụ và rao giảng Tin Mừng. Giờ Chầu Thánh Thể kết thúc, mọi người nghỉ Ä‘êm tại Trung Tâm.
 
Sáng thứ Bảy 26/08 mọi người cùng tham dá»± Thánh lá»… tạ Æ¡n do quý Cha Tuyên uý Trưởng Bùi SÆ¡n Lâm, Cha Paul Văn Chi, Cha Nguyá»…n Văn Tuyết, Cha Trần Văn Trợ và Giuse Phạm minh Ước cùng hiệp dâng Thánh lá»….
 
Thánh lá»… kết thúc, Cha Phạm Minh Ước thuyết giảng đề tài “ Hiệp Thông Trong Sứ Vụ” giúp cho qúy anh chị em Há»™i Đồng Mục Vụ nhận thức được sá»± phục vụ của mình mà chính Thiên Chúa giao phó. Sau Ä‘ó anh Nguyá»…n Ngọc Khiêm Chủ tịch Cá»™ng Đồng CGVN TGP Sydney chia sẻ về khóa hÆ°á»›ng dẫn “Sức Khỏe và An Toàn Lao Động” để giúp mọi người được biết về cách thức an toàn và bảo vệ sức khỏe của mình và của người khác khi phục vụ.
 
Sau cùng là Đại Há»™i Đồng Mục Vụ, anh Nguyá»…n Ngọc Khiêm Chủ tịch CĐCGVN Sydney báo cáo và tường trình về những sinh hoạt trong Cá»™ng Đồng trong những tháng vừa qua và trình chiếu Slide Show những hình ảnh sinh hoạt trong Cá»™ng Đồng đồng thời anh cÅ©ng thông báo những sinh hoạt kế tiếp của Cá»™ng Đồng từ bây giờ cho đến cuối năm 2023.
 
Trong buổi họp các anh chị em thành viên Há»™i Đồng Mục Vụ cÅ©ng Ä‘óng góp nêu những ý kiến thắc mắc Ä‘ã được quý Cha Tuyên úy và Ban thường Vụ giải Ä‘áp thỏa Ä‘áng và anh chị em Há»™i Đồng Mục Vụ được nhận Chứng Chỉ Ä‘ã tham dá»± khóa An Toàn Cá»™ng Đồng Bổ Túc và kết thúc bế mạc vào lúc 1pm.
 
Diệp Hải Dung.